logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ - (I) - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
 UYAP’ın hazırlık aşamasında eğitimlerin daha etkin ve kolay ulaşılır olması amacıyla uzaktan eğitim faaliyetlerinin de (e-learning) başlatıldığı UYAP projesi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" UYAP II-F
Soru Açıklaması
2.
Doküman Yönetim Sisteminde bürolarca hazırlanan yazışmaların, Doküman Yönetim Sistemi içinde dolaşımını ve işlem görmesini sağlamak için kullanıcının istemci bilgisayarından alınıp, Adalet Bakanlığı Doküman Yönetim Sistemi sunucusuna taşınması işleminin gerçekleştirildiği ekran aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Giden Evrak Oluşturma ve Akış Başlatma
Soru Açıklaması
3.
Bir bilgisayarın etki alanından çıktıktan sonra aynı isim ile tekrar sisteme alınamaması, UYAP İç Güvenlik sisteminin aşağıdaki özelliklerinden hangisi kapsamında yer alır? 
Doğru Cevap: "B" Son kullanıcılar üzerinde güvenlik önlemleri alınması
Soru Açıklaması
4.
UYAP Avukat Portalı üzerinden e-dava açılırken, taraf bilgilerinin girilmesi sırasında TC kimlik numarası ile sorgu yapıldığında kimlik bilgilerinin görüntülenmesine yarayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" MERNİS
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Gelen/Giden Evrak İşlemleri modülünde yer alan Giden Evrak Oluşturma ekranındaki “Dosya Tipi” opsiyon kutularından biridir?
Doğru Cevap: "D" Muhabere dosyası
Soru Açıklaması
6.
Cumhuriyet Başsavcılıkları’nda tüm soruşturma işlemlerinin yapıldığı modülün altında yer alan sorgulama alt modülünde, ilgili savcısına tevzi edilmiş soruşturma dosyası için dosya bilgilerinin ilgili soruşturma savcısı ve erişim hakkı belirlenmiş kâtip tarafından görüntülenmesi için kullanılan ekran aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Soruşturma İşlemleri
Soru Açıklaması
7.
Genel Sorgulama Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Başsavcılıkları’nda tüm soruşturma işlemlerinin yapıldığı modülün altında yer alan soruşturma açma alt modülündeki ekranlardan biridir? 
Doğru Cevap: "A" Ailenin Korunması Tedbir Talebi Bilgilerinin Kaydedilmesi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Başsavcılıkları’nda tüm soruşturma işlemlerinin yapıldığı modülün altında yer alan, sisteme ve üzerinde işlem yapılan dosyaya taraf kaydedilmesi işleminin yapıldığı alt modüldeki ekranlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Müdafi Atama İşlemleri
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi “Emanet Memurluğu Kayıt İşlemleri” alt modülü altında yer alan ekranlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Emanet Eşyanın İncelenmesi
Soru Açıklaması
10.
Kararlar modülü altında açılan soruşturma dosyasının müzekkere ile ilgili birimine gönderildiği ekran aşağıdakilerden hangisidir ? 
Doğru Cevap: "A" Birim değiştirme
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ - (I) - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Tevzi modülü altında Cumhuriyet Savcılarının dosyada bulunan sanık/sanıklar hakkında ceza/hukuk davası açmak için düzenledikleri iddianamelerin/davanamelerin görüldü işleminin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İddianame görüldü işlemleri
Soru Açıklaması
12.
 Esas işlemleri alt modülünde duruşma savcılarının duruşma öncesi duruşma dosyalarını incelemeleri için hazırlanan ekran aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Esas Defteri Bilgileri
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi “İlamat İşlemleri Modülü” altında infaz alt modülünde yer alan ekranlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" İçtima işlemleri
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi “Yasa Yolları ve Esas İşlemleri Modülü” altında esas işlemleri alt modülünde yer alan ekranlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Patlayıcı Teslim Tesellüm Tutanağının Hazırlanması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi ceza mahkemeleri alt sisteminde bulunan duruşma işlemleri modülü alt modüllerinden biridir? 
Doğru Cevap: "E" Bilirkişi alt modülü
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi ceza mahkemelerinin entegre içinde olduğu birimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Başbakanlık
Soru Açıklaması
17.
 Dava açılmak amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen iddianame, aşağıdaki işlemlerden hangisinden sonra yetki itibari ile ilgili mahkemeye otomatik olarak tevzi edilir?
Doğru Cevap: "E" Cumhuriyet Başsavcısı/ vekilinin görüldü işleminden sonra
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi ceza mahkemeleri alt sistemindeki infaz işlemleri modülünde yer alan ekranlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Ceza Fişinin Hazırlanması
Soru Açıklaması
19.
Ceza Mahkemeleri alt sistemi içerisinde düz yazı yazabilme ve yazdıklarını sistem dışında kişisel bilgisayara kaydetme işlemlerinin gerçekleştirildiği doküman editörüne ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Kelime İşlemci
Soru Açıklaması
20.
 Ofis Uzmanlık Türü Girişi ekranı ceza mahkemeleri alt sisteminde bulunan aşağıdaki modüllerden hangisinde yer alır? 
Doğru Cevap: "C" Tevzi modülü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ - 2. SINIF - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS