logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ - (I) - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında her türlü veri bilgi ve belge akışı ile doküman yönetiminin ulusal yargı ağı aracılığı ile gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Birim faaliyetleri hız kazanmıştır. Merkez ve taşra teşkilatındaki verilerin tek merkezde toplanması ile bilgilere hızlı ve sağlıklı ulaşım sağlanmıştır. Birimler arasında yaşanan veri tekrarları ve bilgi farklılıkları önlenmiştir. Yukarıda bahsedilenler UYAP projelerinden hangisi kapsamında sağlanmıştır? 
Doğru Cevap: "A" UYAP I
Soru Açıklaması
2.
Adalet Bakanlığı ile Havelsan A.Ş. arasında imzalanan protokoller sonrasında UYAP yazılımları hangi yıl tamamlanmıştır? 
Doğru Cevap: "A" 2003
Soru Açıklaması
3.
“Gelen Evrak Büro Kaydı” ekranında gelen bir evrakın büro kaydı alınırken o evrakın ilgili büroda veya ilgili Genel Müdürlük/Daire Başkanlığı altında yer alan diğer kullanıcılara bilgi amaçlı gönderilmesi işlemine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Gözden Geçirme
Soru Açıklaması
4.
 UYAP’ta tüm uygulamalarda yeni belge üretilmesi için geliştirilen “Kelime İşlemci” programının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" UYAP Editör
Soru Açıklaması
5.
Doküman Yönetim Sisteminde kaç tür evrak bulunmaktadır? 
Doğru Cevap: "E" 2
Soru Açıklaması
6.
UYAP’ın dış güvenlik sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" İletişim trafiği Güvenlik Duvarları kontrolündedir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi UYAP Vatandaş Bilgi Sisteminde dava takibi için yapılacak işlemler sırasının sonunda yer alır? 
Doğru Cevap: "C" T.C. Kimlik Numarası alanına taraf kendi T.C. Kimlik Numarasını yazar ve tamam butonu tıklanır.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi UYAP Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portalı) üzerinden e-dava açılışı tamamlandıktan sonra kullanılır? 
Doğru Cevap: "B" Tevzi Durumu ve Banka İşlemi Sorgulama
Soru Açıklaması
9.
Genel İşlemler başlığı altında, Gelen/Giden Evrak İşlemleri modülünde, kullanıcının yetkisi dâhilinde gerçekleştirmesi gereken işlerin, dosya ya da evrak bazında listelendiği ekran aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" İş Listesi
Soru Açıklaması
10.
Genel İşlemler başlığı altında, kullanıcı tarafından sistem içinde oluşturulmuş hatalı evrakı silmek için kullanılan ekran aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Dosyadan Evrak Silme
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ - (I) - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde yer alan modüllerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Tevzi Modülü
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde “Soruşturma Açma Alt Modülü” altında yer alan ekranlardan biridir? 
Doğru Cevap: "A" Yeni Hazırlık Dosyası Açma
Soru Açıklaması
13.
 “Müsadere Listesinin Hazırlanması” ekranı, Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde “Emanet İşlemleri” modülü altındaki hangi alt modülde yer alır?
Doğru Cevap: "C" Emanet Müsadere İşlemleri
Soru Açıklaması
14.
Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde “Emanet İşlemleri” modülü altında yer alan, emanet hakkındaki mahkeme kararının kaydedilmesi ve kararı gelmemiş emanetler için hatırlatma yazısı hazırlanması işlemlerini kapsayan alt modül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Emanet Karar İşlemleri
Soru Açıklaması
15.
Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde “İlamat İşlemleri” modülü altında yer alan çocuk teslim dosyası oluşturma ve kayıt ekleme işlemlerinin yapıldığı alt modül aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Çocuk Teslimi İşlemleri
Soru Açıklaması
16.
Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde “İlamat İşlemleri” modülü altında yer alan ilgili ilam dosyası veya bu dosya ile ilgili işlemler için infaz katiplerine iş atama ve iş atanabilir katip belirleme işlemlerinin yapıldığı alt modül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Kâtip İşlemleri Alt Modülü
Soru Açıklaması
17.
Ceza mahkemeleri alt sisteminde bulunan “Taraf/Vekil Modülü” altında yer alan ve hazırlık aşamasında girilmeyen tarafların ve taraf bilgilerinin sisteme girilmesini gerçekleştiren ekran aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Taraf ve Tanık Bilgilerinin Güncellenmesi
Soru Açıklaması
18.
Ceza mahkemeleri alt sisteminde bulunan “Talimat Modülü” altında yer alan ve talimat ile ilgili işlemlerin tamamlanması üzerine talimatın gerçekleştiğine dair yazının hazırlanması işleminin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Talimat Üst Yazısı Hazırlanması
Soru Açıklaması
19.
Ceza mahkemelerinde, mahkeme sistemlerinin yoğunluğu ve iş dağılımındaki adalet ilkesi gereği, aynı türden mahkeme sayısının birden fazla olduğu adliye teşkilatlarında, davaların mahkemeler arasında, konularında uzmanlaşmış mahkemeler de göz önüne alınarak eşit olarak dağıtılması işlemlerini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Tevzi Modülü
Soru Açıklaması
20.
 Aşağıdakilerden hangisi ceza mahkemeleri alt sisteminde bulunan “Tevzi Modülü” kapsamında yer alan ekranlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Standart Ara Karar/Tensip Oluşturma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  FRANSIZCA- (II) - 1. SINIF - ORTAK DERS - (2014 – BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS