logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ - (I) - (2014 - GÜZ ARA)
1.
Adalet Bakanlığı ile Havelsan A.Ş. arasında hangi yıl imzalanan protokol ile UYAP I çalışmalarına başlanmıştır? 

 
Doğru Cevap: "A" 2000
Soru Açıklaması
2.
Organizasyonel kapsamda belirtilen yerlerde yazılım, donanım, geniş alan ağı, yapısal kablolama ve statik kesintisiz güç kaynağı gibi faaliyetleri kapsayan UYAP projesi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" UYAP II C
Soru Açıklaması
3.
Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilât ve bağlı birimlerinin yargı ve yargı destek faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde otomasyona geçirilmesini amaçlayan UYAP projesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" UYAP I
Soru Açıklaması
4.
Türkiye’de adalet hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla, üretkenliği ve verimliliği artırmak için UYAP adı altında çoklu-kullanıcılı ve iş odaklı bir sistemin uygulamaya geçirilmesi kararı hangi yılda alınmıştır? 
Doğru Cevap: "E" 1998
Soru Açıklaması
5.
Doküman Yönetim Sisteminde, Giden Evrak İşlemleri ve Akış Başlatma ekranında izlenmesi gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Doküman Seçimi
Soru Açıklaması
6.
 Kullanıcıların Evrak Onay İşlemleri, Gözden Geçirme İşlemleri, Onay Sonrası Gözden Geçirme İşlemleri ve Reddedilip Dönen Evraklar hangi ekrandan takip edilir? 
Doğru Cevap: "B" İş Listesi
Soru Açıklaması
7.
Doküman Yönetim Sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Gelen evrak, giden evrak ve online evrak olmak üzere üç tür evrak bulunmaktadır.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Doküman Yönetim Sisteminin özellikleri arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "D" RSS tabanlı olması
Soru Açıklaması
9.
Mernis, Emniyet (Polnet), Takbis, TCMB, PTT, Jandarma vb. kamu ve bazı özel sektör kuruluşları ile gerçekleştirilen entegrasyonlar için kullanılan noktadan noktaya bağlantılara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Extranet
Soru Açıklaması
10.
 Kurumsal Bilgi Güvenliği kavramı altında bir yönetim sistemi oluşturma yönünde yapılan çalışmalar hangi yıl ISO/IEC 27001 standardını ortaya çıkarmıştır? 
Doğru Cevap: "D" 2006
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ - (I) - (2014 - GÜZ ARA)
11.
Sistem, sayısal imza ve mesaj özeti mekanizmalarını kullanarak kritik bilgilerin izinsiz değiştirildiği ve silindiği zaman bunu tespit etmekte, virüs gibi izinsiz olarak sistemdeki verileri değiştirip, silinebilen zararlı kodları tespit edip yok edecek kabiliyette tasarlanmıştır. Bu durum UYAP’ın sistem güvenliği özelliklerinden hangisi ile açıklanabilir? 
Doğru Cevap: "D" Verilerin bütünlüğü
Soru Açıklaması
12.
UYAP’ın iç güvenlik sisteminin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Bilgi Sistemi, Pasif Dizin Servisinden faydalanarak çalışır.
Soru Açıklaması
13.
UYAP Avukat Portal’ı üzerinden tevzi dosyasına evrak ekleme işleminden sonra harç ödeme işlemi için öncelikle hangi butonun tıklanması gerekir? 
Doğru Cevap: "E" Bankaya Bağlan
Soru Açıklaması
14.
2009 yılında Avrupa e-Devlet Ödülleri kapsamında 31 devlete ait 259 proje arasından Halk Ödülü kategorisinde Avrupa birinciliğini kazanmış olan UYAP sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" UYAP SMS Bilgi Sistemi
Soru Açıklaması
15.
UYAP Avukat Portal üzerinden daha önceden hazırlanan ve NES ile imzalanan dava dilekçesinin sisteme kaydedilmesi aşağıdakilerden hangisinin altında gerçekleşir? 
Doğru Cevap: "B" Evrak Ekleme
Soru Açıklaması
16.
UYAP Vatandaş Bilgi Sisteminde dava takibi için yapılacak ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi yazısının hemen altında sıralanmış bulunan Adli Yargı, İdari Yargı, İcra linklerinden hangi yargı sistemindeki dosya sorgulanmak isteniyorsa gerekli olan tıklanır.
Soru Açıklaması
17.
Gelen/Giden Evrak İşlemleri modülünde, sistem üzerinden gelmeyip mahkemede daha önceden bulunan evrakın kabul edildiği ve evrakların ilgili dosyalarına kaydedildiği, Evrak Bilgileri, Dosya BilgileriEk Listesi, İlgili Evrak Listesi ve İlgili Kişi Listesi sekmelerinden oluşan ekran aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Derdest Dosya İşlemleri
Soru Açıklaması
18.
Gelen/Giden Evrak İşlemleri modülünde, sistem üzerinde kullanıcı tarafından oluşturulan evrakların onaylanması için Onaya Sunma işleminin gerçekleştirildiği, görüntülendiği, ek evraklarının listelendiği ve tüm evraklar üzerinde değişiklik yapılmasını sağlayan ekran aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Evrakı Onaya Sunma İşlemleri
Soru Açıklaması
19.
Gelen/Giden Evrak İşlemleri modülünde, birime gelen evrakın kabulünün ve evrakların ilgili dosyalarına kaydının yapıldığı, Evrak Bilgileri, Dosya Bilgileri-Ek Listesi, İlgili Evrak Listesi ve İlgili Kişi Listesi sekmelerinden oluşan ekran aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Dosya Evrak Kayıt İşlemleri
Soru Açıklaması
20.
 Gelen/Giden Evrak İşlemleri modülünde, ‘Dosya Tipi’ opsiyon kutularından ve ‘Giden Evrak Bilgileri’ bloğundan oluşan, sistem üzerinde oluşturulan evrakların gönderme işleminin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Giden Evrak Oluşturma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL VETERİNER PATOLOJİ - 2. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS