logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ - (I) - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
E-Dönüşüm sürecinde, E-Devletin E-Adalet ayağını oluşturan bilişim sisteminin kısa adı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" UYAP
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Doküman Yönetim Sisteminin genel özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Diğer uygulamalar ile entegre çalışmaması
Soru Açıklaması
3.
 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kullanıcılara destek olmak üzere kullanılan Yardım Masası yazılımı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Spectra
Soru Açıklaması
4.
UYAP kapsamında bulunan Vatandaş Bilgi Sistemine giriş yapan vatandaşlar aşağıdaki bilgilerden hangisine erişemez? 
Doğru Cevap: "D" Gerekçeli karar
Soru Açıklaması
5.
Kuruma kağıt üzerinde gelen evrakların taranıp sisteme dahil edildiği, sistem üzerinde oluşturulan evrakların gönderildiği ve bu evraklarla ilgili takip işlemlerinin yapıldığı modül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Gelen/Giden Evrak İşlemleri
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde yer alan modüllerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Hazırlık Modülü
Soru Açıklaması
7.
Memur suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma işlemlerinin yapıldığı Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde yer alan alt modül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Memur Suçlarının Soruşturulması Alt Modülü
Soru Açıklaması
8.
Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma süresi boyunca aşağıdakilerden hangisini yapamaz? 
Doğru Cevap: "D" Tutukluluk kararı verme
Soru Açıklaması
9.
Adli işbirliği içerisinde olunan ülkeler ile yapılan anlaşmalar sonucu, sanığın suçu işledikten sonra kaçtığı ülke tarafından suçun işlendiği ülkeye teslim edilmesi işlemlerini kapsayan Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde yer alan alt modül aşağıdakilerden hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "A" Suçluların İadesi Alt Modülü
Soru Açıklaması
10.
Muhabere kaydı yapılmış evrakın belirlenen aralıkta listelenerek rapor çıktısı alınmasında aşağıdaki ekranlardan hangisi kullanılır? 
Doğru Cevap: "B" Muhabere Defteri Hazırlama
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ - (I) - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Adalet Bakanlığı’nın bilgi ve onayı doğrultusunda yürütülmesi gereken hakim, savcı, avukat ve noterler ile ilgili suçların soruşturulması işlemlerini kapsayan ve Muhabere Modülü içerisinde yer alan alt modül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Bakanlık Muhabere İşlemleri
Soru Açıklaması
12.
Belirli bir büro ve savcıya tevzi edilmiş soruşturma dosyası için savcı tarafından karar hazırlanması işlemlerinin gerçekleştirildiği modül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Kararlar Modülü
Soru Açıklaması
13.
 Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde yer alan İlamat İşlemleri modülü altında, tebliğ ve ilamların sorgulama yolu ile yapıldığı alt modül ekranlarından biridir? 
Doğru Cevap: "B" Uyarı Listesine Ekleme
Soru Açıklaması
14.
 Emanet hakkındaki mahkeme kararının kaydedilmesi ve kararı gelmemiş emanetler için hatırlatma yazısı hazırlanması işlemlerini kapsayan alt modül aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Emanet Karar İşlemleri
Soru Açıklaması
15.
Esas İşlemleri Alt Modülü altında sistem dışı aynı adliyeden online gelmeyen dosyaların ilgili mahkemeye gönderilmesi için hazırlanmış ekran aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Bulunulan Adliyeden Yetkisizlik/Görevsizlikle Sistem Dışı Gelen Dava Dosyası
Soru Açıklaması
16.
Mahkemeler, taşra Cumhuriyet Başsavcılıkları ve diğer yargı mercilerinden infaz edilmek üzere gönderilen ilamların infaza yönelik faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" İlamat İşlemleri
Soru Açıklaması
17.
 Aşağıdakilerden hangisi ceza mahkemeleri alt sisteminde bulunan “Tebligat Modülü” kapsamında yer alan ekranlardan biridir? 
Doğru Cevap: "A" Posta Birimine Uyarı Yazısı Hazırlanması
Soru Açıklaması
18.
Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde yer alan İlamat İşlemleri modülü altında, bir hükümlüye ait aynı türden (hapis, para gibi) birden fazla cezanın tek seferde infaz edilmesi amacıyla birleştirme işleminin yapıldığı alt modül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" İçtima Alt Modülü
Soru Açıklaması
19.
Ceza mahkemeleri alt sisteminde “Keşif Alt Modülü” ve “Bilirkişi Alt Modülü” hangi modül kapsamında yer alır? 
Doğru Cevap: "A" Duruşma İşlemleri Modülü
Soru Açıklaması
20.
 Ceza mahkemelerinde, gelen dosyaların, durumlarına göre raporlamasını yapan modül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Raporlar Modülü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  VETERİNER LABORATUVAR TEKNİKLERİ ve PRENSİPLERİ - 1. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2015 - BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS