logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - 2. SINIF
TÜRK VERGİ SİSTEMİ - (2016 - GÜZ ARA)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.comİşletme esasında ticari kazancın tespiti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İşletme hesabı esasına göre ticari kazanç, dönem başı öz sermaye ile dönem sonu öz sermaye arasındaki müspet farktır.
Soru Açıklaması
2.
 Bilanço esasına tabi ticari bir işletmenin 2014 yılı dönem başı aktif toplamı 300.000 TL; borçları ise 50.000 TL’dir. Bu durumda ticari işletmenin dönem başı öz sermayesi kaç TL’dir? 
Doğru Cevap: "A" 250.000
Soru Açıklaması
3.
Gelir vergisinde mükellefiyet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Dar mükelleflerin sadece yurt dışında elde ettikleri gelirleri vergileme kapsamındadır.
Soru Açıklaması
4.
 Arazide, ekim, dikim ve bakım yapılarak mahsullerin üretilmesi faaliyetine vergi uygulamasında ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Zirai faaliyet
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki mükelleflerden hangisi kanunda öngörülen koşulları taşıması halinde basit usulden yararlanabilir? 
Doğru Cevap: "C" Şehir içi taşımacılık faaliyetinde bulunan taksiciler
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmez? 
Doğru Cevap: "E" Mali müşavirlik faaliyeti
Soru Açıklaması
7.
Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçi A, 10 adet büyük baş hayvanını, ticaret borsasında tescilini yaptırarak 80.000 TL’ye satmıştır. Çiftçi A’ya ödenen para üzerinden kaç TL stopaj yapılması gerekir? 
Doğru Cevap: "A" 800
Soru Açıklaması
8.
 Gelir Vergisi Kanunu’na göre, çiftçinin ürettiği ürünleri bir dükkân veya mağaza açarak oraya götürüp satması durumunda elde ettiği kazanç aşağıdaki kazanç ve irat türlerinden hangisine girmektedir? 
Doğru Cevap: "D" Ticari kazanç
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet öncesi dönemde, elde edilen toprak ürünlerinden % 10 olarak Müslüman tebaadan alınan Osmanlı dönemine ait bir vergidir? 
Doğru Cevap: "B" Öşür
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Türk vergi sisteminde gelir üzerinden alınan vergilerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Kurumlar vergisi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - 2. SINIF
TÜRK VERGİ SİSTEMİ - (2016 - GÜZ ARA)
11.
Telif haklarının, sahipleri ve kanuni mirasçıları dışındaki kişiler tarafından kiralanması durumunda elde edilen gelir aşağıdakilerden hangisinin kapsamında vergilendirilir? 
Doğru Cevap: "D" Gayrimenkul sermaye iradı
Soru Açıklaması
12.
Gerçek usulde vergiye tabi olan gelir vergisi mükelleflerinin 2014 yılı gelirlerini yasal olarak hangi tarihler arasında beyan etmesi gerekir? 
Doğru Cevap: "A" 1-25 Mart 2015
Soru Açıklaması
13.
 Evli, eşi çalışmayan ve üç çocuğu olan bir ücretlinin yararlanacağı asgari geçim indirimi, brüt asgari ücretin yüzde kaçıdır? 
Doğru Cevap: "E" 80
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisinin ücret geliri stopaj usulüyle vergilendirilir? 
Doğru Cevap: "D" Özel hastane çalışanlarının
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi tarifesinin başlangıç oranıdır? 
Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması
16.
Devlet tahvillerinin elden çıkarılması durumunda elde edilen gelir aşağıdaki gelir türlerinden hangisinin kapsamında yer alır? 
Doğru Cevap: "C" Değer artış kazancı
Soru Açıklaması
17.
 Beyan edilecek geliri 200.000 TL olan bir mükellef, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne 50.000 TL bağış yapmıştır. Bu durumda, mükellefin beyannamede indirebileceği bağış tutarı kaç TL’dir?
Doğru Cevap: "E" 10.000
Soru Açıklaması
18.
Gerçek gider yöntemini tercih eden bir mükellef aşağıdakilerden hangisini gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde indiremez? 
Doğru Cevap: "D" Hasılatın yüzde 25'i
Soru Açıklaması
19.
I. Ticari kazançlar 

II. Gerçek usulde tespit edilen zirai kazançlar 

III. Vergisi kaynakta kesilmiş gayrimenkul sermaye iratları 

 

Dar mükellefler yukarıdakilerden hangileri için gelir elde etmeleri halinde yıllık beyanname vermek zorundadır? 
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
20.
Geçici vergi beyannamesi ne zaman verilir? 
Doğru Cevap: "A" Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14. günü akşamına kadar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL VETERİNER FİZYOLOJİ - 1. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS