logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - 2. SINIF
TÜRK VERGİ SİSTEMİ - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com
Aşağıdakilerden hangisi vergi uygulamasında ticari faaliyet olarak değerlendirilir? 
Doğru Cevap: "B" Terzilik
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi tam mükellef olarak gelir vergisine tabi olur? 
Doğru Cevap: "C" Bir takvim yılı içinde Türkiye’de altı aydan fazla oturanlar
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi işletme hesabı esasında vergilendirilen mükelleflerin tutmakla yükümlü oldukları defterlerdendir? 
Doğru Cevap: "C" İşletme defteri
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi basit usulde vergilendirmenin şartlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifi ve özetlenmesi
Soru Açıklaması
5.
Ücretlerin vergilendirilmesi ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Ücret gelirleri için hiç bir zaman beyanname verme zorunluluğu yoktur.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek sahibinin safi kazancı belirlenirken düşülen giderlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Trafik cezaları
Soru Açıklaması
7.
Emsal kira bedeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" Emsal kira bedeli esasında, beyan edilecek gayrimenkul sermaye iradı yasaya göre belirlenen bedelden az olamaz.
Soru Açıklaması
8.
Münferit beyanname, kazancın elde edildiği tarihten itibaren ne kadar zaman içinde ilgili vergi dairesine verilmek zorundadır? 
Doğru Cevap: "B" 15 gün
Soru Açıklaması
9.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi vergi mükellefi değildir? 
Doğru Cevap: "D" Kollektif şirketler
Soru Açıklaması
10.
Türkiye’de telif ve patent hakkı üzerinden irat geliri elde eden ve başka geliri olmayan dar mükellef kurum X’in beyanname verme durumu nedir? (Ödemenin yapılması esnasında stopaj yapılmıştır.) 
Doğru Cevap: "A" Beyanname vermez.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - 2. SINIF
TÜRK VERGİ SİSTEMİ - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
I. Kanunen kabul edilmeyen giderlerin ticari kâra ilave edilmesi 

II. Giderler varsa ticari kardan düşülmesi 

III. Ticari bilanço üzerinden öz sermayenin karşılaştırılması yoluyla ticari kârın bulunması 

IV. İştirak kazancı varsa düşülmesi 

 

 

Kurumlar vergisinde matrahın tespitine ilişkin yukarıda belirtilen faaliyetlerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" III, I,II, IV
Soru Açıklaması
12.
Katma değer vergisinde verginin mükellefi, mal teslim eden veya hizmet ifa eden kişi olarak ifade edilir. Burada kastedilen mükellef aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Kanuni Mükellef
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin %1’lik vergi oranına tabi değildir? 
Doğru Cevap: "B" Okul defteri, silgi, kalem
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin mükellefi değildir? 
Doğru Cevap: "A" İvazsız bir şekilde ya da veraset yoluyla mal edinen kişiler
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi arasındaki farklılıklardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Birinin gelir diğerinin harcama üzerinden alınması
Soru Açıklaması
16.
 Aşağıdakilerden hangisi harcama vergilerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Motorlu taşıtlar vergisi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi özel tüketim vergisinin kabul edilmesiyle uygulamadan kalkan vergilerden biridir? 
Doğru Cevap: "E" Akaryakıt tüketim vergisi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan vergilerden biridir? 
Doğru Cevap: "D" Emlak vergisi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki vergilerin hangisinde, beyanname vermeyen mükelleflere, kendi yasasında ek süre hakkı tanınmıştır? 
Doğru Cevap: "D" Veraset ve intikal vergisi
Soru Açıklaması
20.
 Aşağıdakilerden hangisi Türk motorlu taşıtlar vergisinde ‘’vergileme ölçüsü’’ olarak kullanılmaktadır? 
Doğru Cevap: "E" Aracın yaşı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ÖN MUHASEBE YAZILIMLARI ve KULLANIMI - 1. SINIF - (2018 - BAHAR / DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS