logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - 2. SINIF
TÜRK VERGİ SİSTEMİ - (2013 - GÜZ ARA)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Sermayenin başkasına kullandırılması neticesinde aşağıdakilerden hangisi elde edilir? 
Doğru Cevap: "D" İrat
Soru Açıklaması
2.
Gelir vergisinin konusu nedir? 
Doğru Cevap: "B" Gerçek kişilerin geliri
Soru Açıklaması
3.
Vergi hukukunda “öz sermaye” nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Aktif toplamı ile borçlar arasındaki farktır.
Soru Açıklaması
4.
Gelir kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Sadece tüzel kişiler tarafından elde edilen gelirler vergiye konu olur.
Soru Açıklaması
5.
 Gelir vergisine giren kazanç ve iratlarla ilgili "tahsil esası" ve "tahakkuk esası" hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Gayrimenkul sermaye iratlarında tahsil esası geçerlidir.
Soru Açıklaması
6.
 Aşağıdakilerden hangisi işletme hesabı esasında vergilendirilmez? 
Doğru Cevap: "C" Limited şirketler
Soru Açıklaması
7.
Zirai kazancın bilanço esasında tespiti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" Yasal sınırların geçilmesi durumunda isteğe bağlıdır.
Soru Açıklaması
8.
Ticari kazancın vergilendirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Esnaf muaflığı şartlarını taşıyanlar basit usulde vergilendirilirler.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi basit usulden yararlanabilir? 

 
Doğru Cevap: "E" Taksiciler
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ticari kazançlarda vergi matrahından indirilebilecek giderlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Her türlü para cezaları
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - 2. SINIF
TÜRK VERGİ SİSTEMİ - (2013 - GÜZ ARA)
11.
Çankaya’da serbest avukatlık yapan Bayan M, yaptığı aşağıdaki giderlerden hangisini kazancından indiremez? 
Doğru Cevap: "D" Trafik cezasını
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ücretlerde muaflık, istisna, indirim kapsamında yer almaz? 
Doğru Cevap: "B" Özel inşaat işçileri
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisinin vergisi Şubat ve Ağustos aylarında iki taksit halinde ödenir? 

 
Doğru Cevap: "A" Diğer ücret gelirleri
Soru Açıklaması
14.
2012 yılında sahip olduğu konutu kiralayarak gelir elde eden mükellef gelir vergisi beyannamesini hangi tarihte verecektir? 
Doğru Cevap: "C" 2013 yılı Mart ayında
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi vergi karnesi üzerinden vergilendirilen ücretlilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sarraflar
Soru Açıklaması
16.
İşyeri ve ikametgâhları farklı vergi daireleri bölgesinde bulunan gelir vergisi mükellefleri, aşağıdakilerden hangisinin uygun görmesi üzerine beyannamesini işyerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine verebilir? 
Doğru Cevap: "E" Maliye Bakanlığı
Soru Açıklaması
17.
İlk üç aylık bilanço kârı 100.000 Türk Lirası olan gelir vergisi mükellefi, kaç Türk Lirası geçici vergi öder? 
Doğru Cevap: "B" 15.000
Soru Açıklaması
18.
Gelir vergisinde uygulanan tarife türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Artan oranlı tarife
Soru Açıklaması
19.
Özel Beyannamenin verilme tarihi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" Gelirin elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilmelidir.
Soru Açıklaması
20.
Kural olarak stopaja tabi olmayan gayrimenkul sermaye iradı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Konut kira gelirleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  HAYVANCILIK EKONOMİSİ - 2. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS