Türk Dili I – Çalışma Testi

1. “Yapay dil” oluşturma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Budizm için kutsal kabul edilen dil aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. İnsan dillerinin hayvan seslerinin taklidi esasına dayandığını ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Bir dilin veya dil ailesinin tarihî gelişim sürecinde kuramsal olarak var olduğu düşünülen en eski şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi hem coğrafî hem de dil bilimsel bakımdan izole dil olarak kabul edilir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisinde “yalınlayan diller”in en tipik örnekleri birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

7. Orta İran’da konuşulan ve Divanü Lugâti’t Türk’te Arguca olarak anılan dilin devamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi “argo”nun özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi manevî kültür ögeleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu sahasında, Türkçeye tercüme edilen ilk didaktik içerikli edebî eserler arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

11. Türkçenin yazımı için çok yetersiz olan, dar bir çevrede 8. – 9. yüzyıllarda kısa süre kullanılan ve din yoluyla gelen ilk alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde yazılan dil bilgisi kitaplarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi Harezm döneminden kalan eserlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Oğuz Türkçesinin ilk dil bilgisi kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Eski Türkçe dil özelliklerini gösteren, falla ilgili yazma eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Ali Şir Nevayi’nin Farsça ile Türkçeyi karşılaştırarak Türkçenin daha üstün bir dil olduğu sonucuna ulaştığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vurgunun yerinin değişmesi sözcüğün anlamını da değiştirir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?

Doğru! Yanlış!

19. “el” ve “gel” sözcüklerindeki (e) seslerinin söylenişi farklı olmasına rağmen anlam farkı yaratmaması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yabancı kökenli değildir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - Türk Dili I - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir