Türk Dili I – Çalışma Testi (8)

Türk Dili I – Çalışma Testi (8)

1. Kazakçanın, Karakalpakçanın ve Nogaycanın bağlı bulunduğu Türk yazı dili aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi Altay dillerinin özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Doğal sınırları, doğu-batı ekseninde, Çin’in batı bölgesinden Avrupa’nın en doğusuna; kuzey-güney ekseninde, İskandinavya ve Kuzey Buz Denizi’nden Güney Afrika’ya, Güney Asya’ya kadar uzanan dil ailesi, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Belirli bir coğrafi bölgede konuşulan veya bu coğrafyaya özgü olan ve benzer dil bilimsel sistemlerle çevrili değişkeye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski yazılı belge niteliği taşımaktadır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi kültürel değişmeleri yaratan etkenlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Kültürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Dil ve kültür arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

9. “Kolektif bilinç”le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. 1926’da bütün Türklerin aynı alfabeyi kullanmaları yönündeki tavsiye kararı aşağıdaki kongrelerin hangisinde alınmıştır?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi Maniheist Uygur çevresine mensup bir şairdir?

Doğru! Yanlış!

13. Yeni Lisan hareketini başlatan şahsiyetler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

14. Günümüzde yaşayan diller arasında en eski yazılı belgelere sahip olan dil aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Dede Korkut Kitabı dil ve üslup bakımından Türk dilinin hangi dönemine aittir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses olaylarından “ünsüz türemesi” vardır?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerin hangisinde yapılacak bir değişiklik sözcükte veya söz diziminde anlamı değiştirmez?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi ünsüzlerin boğumlanma yerlerine (çıkaklarına) göre sınıflandırma ölçütlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi düzlük-yuvarlık uyumunun dışında kalır?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses olaylarından “ötümlüleşme” vardır?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - Türk Dili I - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: