logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 2. SINIF
TÜRK DİLİ - (I) - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
 Aşağıdakilerden hangisi Eski Uygur Türklerinin farklı kültürlerden kendi dillerine yaptıkları çevirilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Oğuz Kağan Destanı
Soru Açıklaması
2.
Günümüzde yaşayan diller arasında en eski yazılı belgelere sahip olan dil aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Türkçe
Soru Açıklaması
3.
 Ünlem kuramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Dilin doğuşu, insanların duygularını ifade etmesiyle ilişkilidir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses olaylarından “ünlü düşmesi” vardır? 
Doğru Cevap: "E" Gönlüm bu topraktan ayrı değildir.
Soru Açıklaması
5.
“Onun mezarında, hayatının ilk ve son sevgilisinin mezarında, ilk ve son defa ağladı.” cümlesinin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Dolaylı tümleç-zarf tümleci-yüklem
Soru Açıklaması
6.
“Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.” atasözünde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
Doğru Cevap: "D" Bulunma durumu eki
Soru Açıklaması
7.
Sözcükle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" En az iki kök biçimbirimden oluşur.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi deyimlerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Her sözcüğün ayrı bir anlam değerine sahip olması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi argonun özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Toplumda sadece üst gruplar tarafından kullanılması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi bir atasözünün oluşup yaygınlaşması için gerekli koşullardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Söyleyenin soylu bir kimse olması
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 2. SINIF
TÜRK DİLİ - (I) - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin ilişki sözlerini takip etmede en önemli kaynak konumundadır? 
Doğru Cevap: "E" Dede Korkut Oğuznameleri
Soru Açıklaması
12.
 İlk Türk yazı dili ürünü olmasına karşın Orhon Yazıtları’nda kullanılan dilin işlekliğinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Kurallı bir dilbilgisine sahip olması
Soru Açıklaması
13.
Uygur yazı dili döneminde Çince, Sanskritçe, Toharcadan etkilenen Türkçenin söz varlığının daha sonra Arapça ve Farsçadan etkilenmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Türklerin İslam dinine girmesi
Soru Açıklaması
14.
Bir toplumun söz varlığından aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
Doğru Cevap: "D" Ekonomik gücü
Soru Açıklaması
15.
 “Türkçede ikili çokluk bulunmamasına karşın Osmanlı Türkçesi döneminde Arapçadan ikili çokluk biçimleri alıntılanmıştır.” Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bir örnektir? 
Doğru Cevap: "A" devleteyn
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerin hangisinde ince söylenmesi gereken /a/ sesi vardır? 
Doğru Cevap: "C" Hakkari
Soru Açıklaması
17.
 Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yer değiştirme olayı vardır? 
Doğru Cevap: "A" kirbit
Soru Açıklaması
18.
Türk dilinin kaynaklarıyla bilinçli bir biçimde terim türetme yoluna giden ilk Türk toplumu aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Uygurlar
Soru Açıklaması
19.
 Aşağıdakilerden hangisi bilim dili olma koşullarından biridir? 
Doğru Cevap: "E" Bilimi oluşturan veri ve bilgilerin ülke dilinde işlenmesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin ilk hecesinde kapalı e /ė/ sesi yoktur? 
Doğru Cevap: "B" gelenek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve İMMÜNOLOJİ - 1. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2013 - BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS