logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 2. SINIF
TÜRK DİLİ - (I) - (2013 - GÜZ ARA)
1.
Kazakçanın, Karakalpakçanın ve Nogaycanın bağlı bulunduğu Türk yazı dili aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Kıpçak Türkçesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Altay dillerinin özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Yapı bakımından yüksek düzeyde önden eklemelilik özelliği göstermesi
Soru Açıklaması
3.
 Doğal sınırları, doğu-batı ekseninde, Çin’in batı bölgesinden Avrupa’nın en doğusuna; kuzey-güney ekseninde, İskandinavya ve Kuzey Buz Denizi’nden Güney Afrika’ya, Güney Asya’ya kadar uzanan dil ailesi, aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Hint-Avrupa Dilleri
Soru Açıklaması
4.
Belirli bir coğrafi bölgede konuşulan veya bu coğrafyaya özgü olan ve benzer dil bilimsel sistemlerle çevrili değişkeye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Diyalekt
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski yazılı belge niteliği taşımaktadır? 
Doğru Cevap: "C" Kiş Tableti
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi kültürel değişmeleri yaratan etkenlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Bilimsel yayınlar
Soru Açıklaması
7.
Kültürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Anlam alanının sınırları belirli, tek yönlü bir kavramdır.
Soru Açıklaması
8.
Dil ve kültür arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Dil, kültürden bağımsız bir iletişim aracıdır.
Soru Açıklaması
9.
“Kolektif bilinç”le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" İlk olarak ünlü sosyolog Ziya Gökalp tarafından ortaya atılmıştır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" İleri teknoloji
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 2. SINIF
TÜRK DİLİ - (I) - (2013 - GÜZ ARA)
11.
1926’da bütün Türklerin aynı alfabeyi kullanmaları yönündeki tavsiye kararı aşağıdaki kongrelerin hangisinde alınmıştır? 
Doğru Cevap: "D" Bakü Türkoloji Kongresi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Maniheist Uygur çevresine mensup bir şairdir? 
Doğru Cevap: "A" Aprınçur Tigin
Soru Açıklaması
13.
Yeni Lisan hareketini başlatan şahsiyetler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Ali Canip-Ömer Seyfettin
Soru Açıklaması
14.
 Günümüzde yaşayan diller arasında en eski yazılı belgelere sahip olan dil aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Türkçe
Soru Açıklaması
15.
 Dede Korkut Kitabı dil ve üslup bakımından Türk dilinin hangi dönemine aittir? 
Doğru Cevap: "B" Eski Oğuz Türkçesi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses olaylarından “ünsüz türemesi” vardır? 
Doğru Cevap: "A" Duyguların eğitimi de en iyi, sanat yoluyla olur.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerin hangisinde yapılacak bir değişiklik sözcükte veya söz diziminde anlamı değiştirmez?
Doğru Cevap: "C" Hız
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi ünsüzlerin boğumlanma yerlerine (çıkaklarına) göre sınıflandırma ölçütlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Geniz ünsüzleri
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi düzlük-yuvarlık uyumunun dışında kalır? 
Doğru Cevap: "C" çamurlu
Soru Açıklaması
20.
 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses olaylarından “ötümlüleşme” vardır? 
Doğru Cevap: "E" Sevgi yürekten yüreğe konar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  İKNA EDİCİ İLETİŞİM - 2. SINIF - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS