logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
TÜRK ANAYASA HUKUKU - ( 2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Anayasa kurucu bir meclis tarafından hazırlanmıştır.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın bir özelliğidir?  
Doğru Cevap: "D" Siyasete duyulan güvensizlik
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi anayasa değişikliklerinde nitelikli çoğunluk aranmasının nedenini ifade eder? 
Doğru Cevap: "E" Geniş bir uzlaşma aranması
Soru Açıklaması
4.
 Aşağıdakilerden hangisi “hiç kimsenin kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamayacağını” ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Doğal yargıç ilkesi
Soru Açıklaması
5.
Yasama organı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Meclis devlet başkanı başkanlığında toplanır.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi yasalaşma sürecini düzenleyen işlem türüdür? 
Doğru Cevap: "D" TBMM İçtüzüğü
Soru Açıklaması
7.
 Aşağıdakilerden hangisi adsız bir düzenleyici işlem değildir?  
Doğru Cevap: "B" Yönetmelik
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki kanunlardan hangisinin tasarısı için Sayıştay genel uygunluk bildirimi hazırlar? 
Doğru Cevap: "B" Kesin Hesap Kanunu
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi parti gruplarının yasama organı içinde uyumlu çalışmasını sağlamak için oluşturulmuştur? 
Doğru Cevap: "C" Danışma Kurulu
Soru Açıklaması
10.
Milletvekillerinin hükümet tarafından verilecek bir geçici görevi kabul edebilmesi aşağıdakilerden hangisinin kararına bağlıdır?  
Doğru Cevap: "D" TBMM
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
TÜRK ANAYASA HUKUKU - ( 2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
 Milletvekillerinin seçildikleri bölgeyi ya da kendilerini seçenleri temsil etmeyecekleri aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur?  
Doğru Cevap: "A" Milli egemenlik
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi para basılmasına karar verme yetkisine sahiptir? 
Doğru Cevap: "E" TBMM
Soru Açıklaması
13.
Başbakanın Yüce Divan’a sevk edilmesi aşağıdakilerden hangisine yol açar? 
Doğru Cevap: "B" Hükümetin düşmesine
Soru Açıklaması
14.
Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisine üye seçemez? 
Doğru Cevap: "E" TBMM
Soru Açıklaması
15.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışabilmek için en az kaç milletvekilinin aday göstermesi gerekir? 
Doğru Cevap: "A" 20
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki ülkelerin hangisinde devlet başkanının seçimini meclis yapmamaktadır
Doğru Cevap: "C" Avusturya
Soru Açıklaması
17.
Anayasa Mahkemesi kararlarının niteliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Anayasa Mahkemesi yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edebilir.
Soru Açıklaması
18.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu işlemlerinin yargısal denetime açık olmaması aşağıdaki hangi ilke açısından büyük bir eksikliktir

 
Doğru Cevap: "E" Hukuk devleti
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi yargı bağımsızlığının sağlanmasındaki en önemli güvencelerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin mali denetimini yapan üst derece mahkemedir? 
Doğru Cevap: "C" Anayasa Mahkemesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  GÖRÜŞME TEKNİKLERİ - 2. SINIF - (2013 - BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS