logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
TÜRK ANAYASA HUKUKU - ( 2016 - GÜZ ARA)
1.
Aşağıdakilerden hangisi Bonapartist anayasacılık örneğidir?  
Doğru Cevap: "A" 1933 Portekiz Anayasası
Soru Açıklaması
2.
1909 Anayasa Değişiklikleri ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmemiştir?  
Doğru Cevap: "D" Padişahın anayasal yetkilerinin arttırılması
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı İmparatorluğunda teokratik devletten uzaklaşma ve laikleşme yolundaki evrimin habercisi olan anayasal belge aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Tanzimat Fermanı
Soru Açıklaması
4.
1876 Kanun-u Esasisinin ilk hâlinde hükümeti denetleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine bırakılmıştır? 
Doğru Cevap: "B" Padişah
Soru Açıklaması
5.
1982 Anayasasıyla aşağıdakilerden hangisinin özerk statüsü kaldırılmıştır? 
Doğru Cevap: "E" TRT
Soru Açıklaması
6.
 Demokratik aslî kurucu iktidarın hazırladığı bir anayasa metnine son biçimini verecek organ aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Meclis
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi sonrasında Cumhurbaşkanının yetkilerini geçici olarak üstlenmiştir? 
Doğru Cevap: "A" Milli Güvenlik Konseyi Başkanı
Soru Açıklaması
8.
1982 Anayasası’nın hazırlanması sürecinde Danışma Meclisi’nin hazırladığı anayasa taslağı aşağıdakilerden hangisine gitmiştir? 
Doğru Cevap: "D" Milli Güvenlik Konseyi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi 1856 Islahat Fermanı’nın oluşturulmasında yer almamıştır? 
Doğru Cevap: "B" Danimarka
Soru Açıklaması
10.
1808 Sened-i İttifak belgesi aşağıdakilerden hangisinin girişimiyle hazırlanmıştır? 
Doğru Cevap: "C" Alemdar Mustafa Paşa
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
TÜRK ANAYASA HUKUKU - ( 2016 - GÜZ ARA)
11.
TBMM Başkanlığı kendisine gelen bir anayasa değişikliğini aşağıdakilerden hangisine havale eder? 
Doğru Cevap: "D" Anayasa Komisyonu
Soru Açıklaması
12.
 Devletin bütün din ve inançlara eşit mesafede durmak zorunda olması aşağıdakilerden hangisinin olmasını gerektirmektedir?  
Doğru Cevap: "C" Resmi bir devlet dininin olmaması
Soru Açıklaması
13.
 1961 Anayasası’nda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilemeyeceği düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "E" Devlet şeklinin cumhuriyet olduğu
Soru Açıklaması
14.
 Aşağıdaki ülkelerden hangisinde devlet şeklinin Cumhuriyet olduğunu belirten hükmün değiştirilmesi yasaklanmamıştır? 
Doğru Cevap: "C" İngiltere
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi iktidarın tek bir kişinin ya da organın elinde birleşmesini önleyecek önlemlerden biridir? 
Doğru Cevap: "B" Güçler ayrılığı ilkesi
Soru Açıklaması
16.
Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması aşağıdakilerden hangisine aykırı olamaz?  
Doğru Cevap: "A" Ölçülülük ilkesi
Soru Açıklaması
17.
1982 Anayasası’nda yer alan "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür" hükmü aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? 
Doğru Cevap: "C" Atatürk milliyetçiliği
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi, demokrasi kavramını, “halkın, halk için halk adına yönetimi” olarak tanımlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Abraham Lincoln
Soru Açıklaması
19.
 Türev kurucu iktidar anayasayı değiştirirken aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadır?
Doğru Cevap: "D" Anayasanın öngördüğü sınırlamalara
Soru Açıklaması
20.
 Anayasa değişikliklerinde öngörülen süre sınırlamasıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? 
Doğru Cevap: "C" Siyasal istikrarsızlıkları önlemek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  YAŞLI VE HASTA BAKIM HİZMETLERİ - 2. SINIF - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS