logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
TÜRK ANAYASA HUKUKU - ( 2014 - GÜZ ARA)
1.
 Aşağıdakilerden hangisi Kanun-u Esasi’ye göre padişah tarafından seçilir ve atanır? 
Doğru Cevap: "E" Heyet-i Ayan
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Kanun-u Esasi’nin getirdiği en önemli yeniliktir? 
Doğru Cevap: "C" Temsili nitelik taşıyan bir yasama organının kurmuş olması
Soru Açıklaması
3.
Kanun-u Esasi hangi yıl ilan edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1876
Soru Açıklaması
4.
 Anayasacılık hareketi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Anayasacılık hareketi Osmanlı İmparatorluğunda Batı ile eşzamanlı başlamıştır.
Soru Açıklaması
5.
Sened-i İttifak’a ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Sened-i İttifak halkın zorlaması ile kaleme alınmıştır.
Soru Açıklaması
6.
 Aşağıdakilerden hangisi demokratik asli kuruculukta halkın anayasa yapımına katılım yolları arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "D" Askeri müdahale sonrası hazırlanan anayasanın halk oyuna sunulması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına son biçimini vermiştir?
Doğru Cevap: "B" Milli Güvenlik Konseyi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi demokratik anayasa yapımı yöntemleri açısından önemli sayılan hususlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Yurtdışından uzmanların getirilmesi
Soru Açıklaması
9.
 Aşağıdakilerden hangisi bir savaş ya da iç savaş sonucu devletin yeniden ortaya çıkması ya da inşa edilmesi esnasında yapılan anayasalar arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" 1949 Federal Alman Anayasası
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Bonapartist yöntemle yapılmış bir anayasadır? 
Doğru Cevap: "C" 1980 Şili Anayasası
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
TÜRK ANAYASA HUKUKU - ( 2014 - GÜZ ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi türev kurucu iktidara ilişkin sınırlar arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "A" Veto yetkisi
Soru Açıklaması
12.
I.Cumhurbaşkanı

II. Başbakan

III. Bakanlar Kurulu

IV. Halk

 

1982 Anayasasına göre anayasa değişikliklerini onaylama yetkisi yukarıdakilerden hangileri arasında paylaştırılmıştır? 
Doğru Cevap: "B" I ve IV
Soru Açıklaması
13.
1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı bir anayasa değişikliğini hangi çoğunlukla kabul edilmişse halkoyuna sunmak zorundadır? 
Doğru Cevap: "C" Anayasa değişikliği 3/5 ile 2/3 arasında bir çoğunlukla kabul edilmişse
Soru Açıklaması
14.
Tali (türev) kurucu iktidar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Hukuki bir iktidardır.
Soru Açıklaması
15.
 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında anayasa değişikliklerine ilişkin öngörülmüş biçimsel sınırı oluşturur? 
Doğru Cevap: "A" İki kez görüşülme koşulu
Soru Açıklaması
16.
 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının Başlangıçta belirtilen ilkelerinden Hukuk Devleti ilkesine ilişkin değildir? 
Doğru Cevap: "B" Serbest seçimler
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi halk girişimini ifade eder? 
Doğru Cevap: "E" Bir yasa metninin halk tarafından hazırlanması
Soru Açıklaması
18.
Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 
Doğru Cevap: "E" Sınırlama yapılabilmesi için neden aranmaz.
Soru Açıklaması
19.
Mülkiyet ve miras hakkı aşağıdakilerden hangisi nedeniyle sınırlanabilir ? 
Doğru Cevap: "D" Kamu yararı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hallerde bile dokunulamayacak haklar arasında yer alır? 
Doğru Cevap: "C" Suç ve cezaların geçmişe yürütülememesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL İNSAN HAKLARI BİLGİSİ - (I) - 1. SINIF - (2018 - GÜZ / DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS