logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
TÜRK ANAYASA HUKUKU - ( 2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdakilerden hangisi Sened-i İttifak’a ilişkin bir özellik değildir? 
Doğru Cevap: "A" Senet, tarafların sözleşmeye bağlı kalması için çeşitli hukuki yaptırımlar öngörmüştür.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi siyasal rejimin çökmesi sonucu hazırlanan anayasalara örnek teşkil etmektedir? 
Doğru Cevap: "C" 1978 İspanya Anayasası
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki anayasalardan hangisi anayasanın türev kurucu iktidar tarafından toptan değiştirilmesi hususunda özel bir düzenleme getirmemiştir? 
Doğru Cevap: "D" 1988 Brezilya Anayasası
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın Başlangıç Kısmından çıkarılabilecek ilkeler arasında yer almamaktadır? 
Doğru Cevap: "C" Kuvvetler ayrılığının kuvvetler hiyerarşisi anlamına geldiği
Soru Açıklaması
5.
Yasama organının tüzel kişiliği aşağıdakilerden hangisi tarafından temsil edilmektedir? 
Doğru Cevap: "E" Meclis Başkanlığı
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi şekli ölçüte göre yasama işlemi değildir? 
Doğru Cevap: "B" Kanun Hükmünde Kararname
Soru Açıklaması
7.
Yasama organının işlemlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 
Doğru Cevap: "B" Kişilere yetki verme, memuriyete atama işlemler de yasayla yapılır.
Soru Açıklaması
8.
 Devletin hukuki sonuçlar doğuran işlevlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 
Doğru Cevap: "E" Şekli ölçüte göre yasama işlemi genel, soyut, sürekli, nesnel, kişisel olmayan işlemlerdir.
Soru Açıklaması
9.
1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi milletvekili olmak için aranan şartlar arasında yer almamaktadır? 
Doğru Cevap: "C" Yurtdışında eğitim görmüş olmak
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliği ile bağdaşmayan işler arasında sayılamaz? 
Doğru Cevap: "A" Cumhurbaşkanlığına aday olmak
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
TÜRK ANAYASA HUKUKU - ( 2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi görevinden istifa etmeksizin milletvekilliğine aday olabilir? 
Doğru Cevap: "D" Tacirler
Soru Açıklaması
12.
Milletvekili seçimlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 
Doğru Cevap: "C" Temsilde adalet ve istikrar ilkeleri Anayasa Mahkemesi’nin takdir yetkisini daraltmaktadır.
Soru Açıklaması
13.
Yürütme erkinin özelliklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 
Doğru Cevap: "E" İsviçre meclis hükümeti uygulaması düalist yürütmenin örneğini oluşturmaktadır.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde devlet başkanı halk tarafından seçilmektedir? 
Doğru Cevap: "D" Fransa
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde parlamenter sistem uygulanmaktadır? 
Doğru Cevap: "A" Yunanistan
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yarı- başkanlık sistemi görülmektedir? 
Doğru Cevap: "A" Portekiz
Soru Açıklaması
17.
Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi ne kadardır? 
Doğru Cevap: "D" 12 yıl
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na göre yüksek mahkeme olarak sayılmamıştır? 
Doğru Cevap: "B" Yüksek Seçim Kurulu
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun görevleri arasında yer almamaktadır? 
Doğru Cevap: "E" Adli ve idari yargı hâkimlerini yargılama
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi yargı işlevinin unsurları arasında yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Hukuki uyuşmazlığı önleyecek yasa yapımı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  İDARİ YARGI - 1. SINIF - (2018 - BAHAR / ARA SINAV) - AÖF/ÖNLİSANS