logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
TÜRK ANAYASA HUKUKU - ( 2013 - GÜZ ARA)
1.
Aşağıdakilerden hangisi Kanunu Esasi’yi hazırlamakla görevlendirilmiştir? 
Doğru Cevap: "B" Cemiyet-i Mahsusa
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’na ilişkin bir özellik değildir? 
Doğru Cevap: "A" Ferman’la padişahın yasalara uymaması halinde karşılaşacağı yaptırımlar belirlenmiştir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı’nda güvence altına alınan haklar arasında yer almamaktadır? 
Doğru Cevap: "A" Sürgün cezasının kaldırılması
Soru Açıklaması
4.
Islahat Fermanı hangi ülke elçilerinin katılımıyla ilan edilmiştir? 
Doğru Cevap: "B" İngiltere-Fransa-Avusturya
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ayanların Sened-i İttifak ile belirlenen yükümlülükleri arasında yer almamaktadır? 
Doğru Cevap: "E" İstanbul’da asker ocaklarının ayaklanması durumunda tarafsız kalma
Soru Açıklaması
6.
 Aşağıdakilerden hangisi iktidarın kaynağını bir kişinin iradesinden değil, ulusun ya da halkın iradesinden alan kurucu iktidarı ifade etmektedir? 
Doğru Cevap: "C" Demokratik kurucu iktidar
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi yirminci yüzyılda Bonapartist yöntemle yapılmış anayasalara örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "C" 1933 Portekiz Anayasası
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi demokratik anayasa yapımı yöntemleri açısından önemli sayılan hususlar arasında yer almamaktadır? 
Doğru Cevap: "E" Anayasa yapılırken siyasi partilerin kapatılması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi misak anayasalara örnek teşkil etmektedir? 
Doğru Cevap: "A" 1850 Prusya Anayasası
Soru Açıklaması
10.
 Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın temel özellikleri arasında yer almamaktadır? 
Doğru Cevap: "D" 1982 Anayasası ile TRT ve üniversitelere özerk statü tanınmıştır.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
TÜRK ANAYASA HUKUKU - ( 2013 - GÜZ ARA)
11.
Biçimsel sınıra ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 
Doğru Cevap: "C" Biçimsel sınırlara uygunluk yargı denetiminin dışındadır.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi anayasanın tümünün ya da bazı maddelerinin belli süreliğine ya da bazı ortam ve koşulların oluşması durumunda değiştirilmesinin yasaklanmasını ifade etmektedir? 
Doğru Cevap: "B" Süre sınırı
Soru Açıklaması
13.
Türev kurucu iktidara yönelik maddi sınıra ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Devletin federal ya da üniter niteliği hiçbir zaman değişmezlik kapsamına sokulamaz.
Soru Açıklaması
14.
 Aşağıdakilerden hangisi kademeli biçimsel katılık öngören bir anayasa değildir? 
Doğru Cevap: "B" 1949 Almanya Anayasası
Soru Açıklaması
15.
Anayasanın hangi yöntemlere bağlı olarak değiştirileceğinin bizzat anayasada belirtilmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Yöntemsel sınır
Soru Açıklaması
16.
Hukuk devletine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 
Doğru Cevap: "D" Hukuk devletinde yasama organının işlemleri yargı denetiminin dışındadır.
Soru Açıklaması
17.
1982 Anayasası’nda temel haklar ve özgürlüklerin sınırlanması rejimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 
Doğru Cevap: "D" Temel hak ve özgürlüklere ilişkin sınırlamalar, sadece anayasa yoluyla yapılabilir.
Soru Açıklaması
18.
Seçimle iş başına gelmiş bir kamu görevlisinin görev süresi dolmadan belli sayıda yurttaşın talebi üzerine yapılacak halkoylamasıyla görevden alınmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Geri çağırma
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi gerçek bir tartışma ortamı yaratmadan yapılan otoriter yönetimlere özgü güdümlü oylamaları ifade etmektedir? 
Doğru Cevap: "E" Plebisit
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilere getirilen sınırlamalar arasında yer almamaktadır? 
Doğru Cevap: "E" Herkes siyasi partilere üye olabilir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL VETERİNER HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - 1. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS