logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL ZOOTEKNİ - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde dünya çiftlik hayvan türleri (kanatlılar hariç) sayı bakımından büyükten küçüğe doğru olarak sıralanmıştır? 
Doğru Cevap: "A" Sığır-Koyun-Domuz-Keçi-Manda
Soru Açıklaması
2.
Generasyon süresi nedir? 
Doğru Cevap: "E" Yavrular doğduğunda anne ve babalarının yaşları ortalamasıdır.
Soru Açıklaması
3.
Süt verimi denilince ilk akla gelen sığır ırkı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Holstein
Soru Açıklaması
4.
Koyunlarda kaç farklı tipte elyaf vardır? 
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
5.
Kıvırcık ırkı bir koyun ile Alman et merinosu arasında yapılan birleştirmeye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Melezleme
Soru Açıklaması
6.
Holstein ırkı bir boğa ile Holstein ırkı bir inek arasında yapılan birleştirmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Saf yetiştirme
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi bir hayvan sürüsünde gizli (resesif) olarak bulunan kötü etkili zararlı genlerin meydana çıkartılıp, sürüden uzaklaştırılmasına yardım eder? 
Doğru Cevap: "C" Akrabalı yetiştirme
Soru Açıklaması
8.
Yeni geliştirilmiş hayvan ırklarının özelliklerini tam bir şekilde sergileyebilmeleri ve gen kaynaklarının korunması açısından hangi yetiştirme yöntemi önemlidir? 
Doğru Cevap: "A" Saf yetiştirme
Soru Açıklaması
9.
Bir hayvanın ana, baba, büyükanne, büyükbaba gibi direkt akrabalarının verim kayıtlarına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Pedigri
Soru Açıklaması
10.
Aralarında belli düzeyde akrabalık bulunan bireylerin oluşturduğu hayvan grubuna ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Familya
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL ZOOTEKNİ - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Hayvan yetiştiriciliğinde tek bir özellik için kullanılan seleksiyon yöntemleri kaç ana gruptan oluşur?
Doğru Cevap: "A" 3
Soru Açıklaması
12.
 Embriyo gelişiminde ikinci kritik dönem kaçıncı gündür? 
Doğru Cevap: "E" 19
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi kuluçkalık yumurtalara kuluçka öncesi uygulanan işlemlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Döllülük kontrolü
Soru Açıklaması
14.
 Embriyoyu içinde yüzdüğü sıvı ile dış mekanik etkilerden koruyan zar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Amnion
Soru Açıklaması
15.
Sofralık yumurta üretiminde en yaygın kullanılan kafes sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Apartman
Soru Açıklaması
16.
Etlik piliç yetiştiriciliğinde en yaygın kullanılan barındırma sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Derin altlıklı zemin kümes
Soru Açıklaması
17.
Bağlı duraklı ahırlar ile serbest açık ahırların iyi ve istenen özelliklerinin bir araya getirildiği, günümüzde büyük kapasiteli modern entansif işletmelerde en fazla kullanılan ahır tipi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Serbest duraklı ahırlar
Soru Açıklaması
18.
Gıda üretiminde, önleyici yaklaşım ilkesine göre geliştirilmiş en önemli sistematik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Tehlike analizi kritik kontrol noktaları
Soru Açıklaması
19.
 Hayvanların doğalarına ve fizyolojik ihtiyaçlarına uygun ortamlarda barındırılıp beslendiği, başta genetik canlı materyal ve beslenme olmak üzere, modern ve entansif sistemdeki uygulamalardan önemli ölçüde farklı olan üretim yöntemlerine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Doğal üretim yöntemleri
Soru Açıklaması
20.
Türkiye’de hayvancılıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" İlaç/aşı endüstrisi bakımından Türkiye çoğunlukla dışa bağımlıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  GENEL MUHASEBE - (II) - 1. SINIF - (2019 - BAHAR / DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS