logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL ZOOTEKNİ - (2014 - GÜZ ARA)
1.
 Türkiye’de hayvancılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Türkiye’de hayvan sayısı nüfus artışına paralel olarak yıllar itibari ile artmıştır.
Soru Açıklaması
2.
 Aşağıdakilerden hangisi hayvancılığın ekonomideki yerini ifade etmek için kullanılmaz? 
Doğru Cevap: "B" Hayvancılık tarım işletmelerinde yıl boyunca iş gücü kullanımına gereksinim duymaz.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde dünya et üretiminde türlerin katkıları büyükten küçüğe doğru olarak sıralanmıştır? 
Doğru Cevap: "B" Domuz-Kanatlılar-Sığır-Koyun
Soru Açıklaması
4.
Düzenli olarak yağış alan ve sulama olanakları olan ülkelerde ilk olarak aşağıdaki hayvanlardan hangisi yetiştirilir? 
Doğru Cevap: "D" Sığır
Soru Açıklaması
5.
İnsanların, yabani hayvanları kendi amaçları doğrultusunda ve kontrolünde kullanmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Evciltme
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi özel zootekninin unsurlarından biridir? 
Doğru Cevap: "D" Hayvan yetiştirme ve yönetimi tekniği
Soru Açıklaması
7.
Eskişehir ve Kütahya’dan başlayarak Sivas’a kadar olan bölgede yaygın olarak yetiştirilen koyun ırkı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Akkaraman
Soru Açıklaması
8.
Türkiye de hangi yetiştiricilik kolunda yerli ırklardan daha çok kültür ırklarının saf ya da melezleri yetiştirilir? 
Doğru Cevap: "E" Sığır
Soru Açıklaması
9.
Tüy yolmayı kolaylaştırdığı için tavuk eti üretiminde kullanılan etçi ırk hibritlerin genelde sahip oldukları tüy rengi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Beyaz
Soru Açıklaması
10.
Türkiye’de mevcut sığır varlığının yaklaşık yarısı hangi ırktan oluşmaktadır? 
Doğru Cevap: "D" Holstein ve melezleri
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL ZOOTEKNİ - (2014 - GÜZ ARA)
11.
Etçi koyun ırkları denilince ilk akla gelen aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" İngiliz etçi koyun ırkları
Soru Açıklaması
12.
Günümüzde yumurta üretiminde kullanılan beyaz yumurtacı hibritlerin elde edilmesinde yaygın olarak kullanılan saf kültür ırkı tavuk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Leghorn
Soru Açıklaması
13.
Doğum ağırlığı daha yüksek yavrular ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Cinsiyetleri genellikle dişidir.
Soru Açıklaması
14.
Sığır yetiştiriciliğinde kızgınlık süt verimini nasıl etkiler? 
Doğru Cevap: "B" Süt verimini olumsuz yönde etkiler.
Soru Açıklaması
15.
Yapağı nedir? 
Doğru Cevap: "B" Koyunlardan kırkımla elde edilen elyaftır.
Soru Açıklaması
16.
Mevsim ve çevre ısısı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" İri vücut yapısına sahip inekler sıcağa daha dayanıklıdır.
Soru Açıklaması
17.
Hayvanların normal yaşam fonksiyonlarının işleyişini ciddi şekilde etkileyen duruma ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Distres
Soru Açıklaması
18.
 Aşağıdakilerden hangisi çevreye uyum yeteneği üzerinde etkili olan doğal mekanizmalara örnektir? 
Doğru Cevap: "A" Koyunlarda yapağı örtüsü
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi bir süt sığırı için çevreyi oluşturan değişkenlerden biri değildir? 

 
Doğru Cevap: "C" Genetik yapısı
Soru Açıklaması
20.
Hayvanların herhangi bir çevre koşulundaki olumsuzluklardan en düşük düzeyde etkilenerek yaşamlarını devam ettirebilmeleri ve yavru verebilmelerine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Adaptasyon
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  HİJYEN ve SANİTASYON - 1. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS