logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL ZOOTEKNİ - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Türkiye ekonomisinde hayvancılığın yeri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Türkiye’nin konumu hayvan yetiştiriciliğine elverişli değildir.
Soru Açıklaması
2.
Dünya toplam süt üretiminin yüzde kaçı ineklerden elde edilmektedir? 
Doğru Cevap: "E" 83.5
Soru Açıklaması
3.
Domuzun M.Ö. 9 bin yıllarında ilk evciltildiği bölge aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Çin
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kültür ırklarına örnek olarak gösterilemez? 
Doğru Cevap: "E" Boz ırk
Soru Açıklaması
5.
Etçi koyun ırklarının morfolojik özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" İyi ve sağlam bir kemik yapısı vardır.
Soru Açıklaması
6.
Aberdeen Angus sığır ırkının genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Başı büyük, boynuzları uzundur.
Soru Açıklaması
7.
 Beside hızlı ve ekonomik et üretimini etkileyen faktörler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Etçi ırktan sığırların canlı ağırlık kazançları kombine verimlilere göre daha düşüktür.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi tavuk ve hindilerde et kalitesini etkileyen faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Hayvanın rengi
Soru Açıklaması
9.
 Sürekli çeki amacıyla kullanılan ve ağır yük taşıyan bir atın kaslarının aşırı şişmesi aşağıdaki durumlardan hangisine örnektir? 
Doğru Cevap: "E" Aklimatizasyon
Soru Açıklaması
10.
Biyogüvenlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Biyogüvenlik sadece canlı hayvanların olduğu işletmede önemlidir. Kuluçkahane, yem fabrikası gibi işletmelerde uygulanmasının bir anlamı yoktur.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL ZOOTEKNİ - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Melezleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Aynı tür içindeki farklı ırklar arasında yapılan birleştirmelerdir.
Soru Açıklaması
12.
Yaşama gücü ve döl veriminde azalma gibi uzun süre saf ya da akrabalı yetiştirmenin sakıncalarından kaçınmak için sürüye aynı ırkın başka sürülerinden özellikle erkek hayvan getirilerek damızlıkta kullanılması işlemine ne ad verilir? 

 
Doğru Cevap: "D" Kan tazeleme
Soru Açıklaması
13.
Canlıların anatomik, morfolojik ve fizyolojik özelliklerinden her birine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Karakter
Soru Açıklaması
14.
Biyogüvenlik ilkeleri temelinde bir kuluçkahanede iş akışı ve personelin hareket yönü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Yumurta kabul yerinden civcivin işletmeden çıkış veya teslimat yerine doğru olmalıdır.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki verim özelliklerinden hangisi bireysel etkileri küçük, çok sayıda genin ve çevresel faktörlerin etkisi altındadır? 
Doğru Cevap: "D" Sığırlarda süt verimi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerin hangisi kuluçkalık yumurta kalitesini etkileyen sürü yönetimi ile ilgili faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Kuluçkalık yumurtaların taşınması ve depolanması
Soru Açıklaması
17.
Doğum yapmamış genç dişi ineğe ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Düve
Soru Açıklaması
18.
 Soğuktan çok sıcaktan korunma esasına dayanan koyun ve keçi barınaklarına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Ağıl
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi, Dünya Tarım Teşkilatı (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “sağlıklı ve hatasız gıda üretimini sağlamak amacı ile gıdaların; üretim, işleme, muhafaza ve dağıtımları sırasında gerekli kurallara uyulması ve önlemlerin alınması” şeklinde tanımlanmıştır? 
Doğru Cevap: "D" Gıda güvenliği
Soru Açıklaması
20.
Avrupa Birliği ülkelerinde 2012 yılından sonra organik hayvansal üretimde kullanılması zorunlu olan organik yem oranı yüzde kaçtır? 
Doğru Cevap: "A" 100
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  GIDA GÜVENLİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ - 2. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS