logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL ZOOTEKNİ - (2013 - GÜZ ARA)
1.
Dünya toplam süt üretiminin yüzde kaçı mandalardan elde edilmektedir? 
Doğru Cevap: "D" 12.9
Soru Açıklaması
2.
Türkiye’de çalışanların yüzde kaçı tarım sektöründe istihdam edilmektedir? 
Doğru Cevap: "C" 26
Soru Açıklaması
3.
Yetişkin bir insanın dengeli beslenmesi için bir günde alması gereken kalori ve protein miktarı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "E" 2800-3000 kcal ve 75-80 g
Soru Açıklaması
4.
Türkiye’de 2001 Genel Tarım Sayımı sonuçlarına göre tarım işletmelerinin yüzde kaçı hem bitkisel hem hayvansal üretim yapmaktadır? 

 
Doğru Cevap: "A" 67
Soru Açıklaması
5.
Bilime uygun hayvan yetiştirme ve ıslahı bilgisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zootekni
Soru Açıklaması
6.
 Aşağıdakilerden hangisi hayvanların evciltilebilmesi için sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Saldırgan tavırlar sergilemesi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi çift tırnaklılar takımına giren evcil hayvan türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Sığır
Soru Açıklaması
8.
 Bilimsel çalışmalarda elde edilen bilgiler ışığında köpekten sonra evciltildiği düşünülen ilk hayvan aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Arı
Soru Açıklaması
9.
Türkiye’de kaz yetiştiriciliğinin en yoğun olarak yapıldığı il aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Kars
Soru Açıklaması
10.
Sütçü sığır ırklarının morfolojik özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Tüyleri uzun ve mattır.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL ZOOTEKNİ - (2013 - GÜZ ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi, kökleri İsviçre’ye dayanan ve Türkiye’ de yetiştiriciliği giderek yaygınlaşan en önemli sütçü keçi ırklarından biridir? 

 
Doğru Cevap: "C" Saanen keçisi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’ye özgü köpek ırklarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Kurt
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi beyaz yumurtacı tavuklarda yumurta verimini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tüy rengi tonu
Soru Açıklaması
14.
Memeli hayvanların yeni doğan yavrularını besleyebilmek için meme bezlerinden süt salgılamalarına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Laktasyon
Soru Açıklaması
15.
Tavukların ara vermeden ard arda yumurta verdiği süreye tavukçulukta ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Klaç uzunluğu
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi, etlik piliç yetiştiriciliğinde teknik ve ekonomik verimliliği belirleyen temel faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" İçme suyu kalitesi
Soru Açıklaması
17.
Sıcak stresi ile başa çıkmak için kullanılan en etkin yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tünel havalandırma sistemleri
Soru Açıklaması
18.
Biyogüvenlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Biyogüvenlik kuralları oldukça zor olup, uygulanması da zordur.
Soru Açıklaması
19.
 Aşağıdaki sıcaklık düzeylerinin hangisi bir süt sığırı için tahammül edilebilen alt sınırdan daha düşüktür?
Doğru Cevap: "E" -18 °C
Soru Açıklaması
20.
 Aşağıdakilerden hangisi, klimatik stres etkenlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Yem kalitesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  MALİ ANALİZ - 2. SINIF - (2018 - BAHAR / ARA SINAV) - AÖF/ÖNLİSANS