logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL YEM BİLGİSİ ve HAYVAN BESLEME - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdakilerden hangisi D vitamini eksikliğinde oluşan bozukluklardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Civcivlerde içe kıvrılmış parmak felci oluşur.
Soru Açıklaması
2.
Uluslararası Biyogüvenlik düzenlemeleri aşağıdaki protokollerden hangisine göre yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Birleşmiş Milletler Cartagena Biyogüvenlik Protokolü
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisinde tane yemlerde bulunan nişasta olmayan polisakkaritleri (NOP) oluşturanlar birlikte ve doğru verilmiştir? 
Doğru Cevap: "D" Selüloz-hemiselüloz-pentozanlar
Soru Açıklaması
4.
Dolgu maddesince zengin yemlerin aynı zamanda zengin olduğu besin maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Selüloz
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi yaşama payı gereksinimini etkileyen faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Yem maliyeti
Soru Açıklaması
6.
Broyler bitiriş yeminin ham protein (% HP) ve metabolize olabilir enerji (ME (kcal/kg)) düzeyleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "D" HP: 18-19 ME: 3200
Soru Açıklaması
7.
Yumurtacı bıldırcınlar, besi bıldırcınlarıyla kıyaslandığında aşağıdaki besin maddelerinden hangisine gereksinimi en fazladır? 
Doğru Cevap: "E" Kalsiyum
Soru Açıklaması
8.
Buzağılarda işkembe papillalarını en çok geliştiren yem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Buzağı başlangıç yemi
Soru Açıklaması
9.
Kuluçka çıkımı sonrasında erkek ve dişi hindiler kaç hafta süresince besin maddesi içeriği aynı olan rasyonlarla beslenebilirler? 
Doğru Cevap: "A" 8
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi yemlerde ham protein analizi yapılırken hesaplamalarda kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Azot içeriği
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL YEM BİLGİSİ ve HAYVAN BESLEME - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisi ham protein analizinde saptanmaz?
Doğru Cevap: "B" Pentozan
Soru Açıklaması
12.
Yeni doğan kuzuya (ilk 30 dakika içinde) aşağıdakilerden hangisi verilmelidir? 
Doğru Cevap: "C" Kolostrum
Soru Açıklaması
13.
Yumurta öncesi dönemde, yüksek oranda kullanıldığında yumurtanın irileşmesine neden olduğu için rasyondaki oranı kısıtlanması gereken yağ asidi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Linoleik asit
Soru Açıklaması
14.
Besi başlangıç ağırlığı 245 kg, besi süresi 6 ay ve besi sonu canlı ağırlık 425 kg olan hayvanın günlük canlı ağırlık artışı kaçtır? 

 
Doğru Cevap: "A" 1,00
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi yaşa bağlı besi yöntemlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Mera besisi
Soru Açıklaması
16.
Açık ve yarı açık besi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Ahır yapımı için fazla yatırım gerekir.
Soru Açıklaması
17.
Yemlerin görünüşüne, kokusuna ve rengine bakılarak kalitesi hakkında karar verilmeye çalışılan analizlere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Duyusal ve Fiziksel Analizler
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi ağız sütünün normal süte göre farklılıklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Su oranı yüksektir.
Soru Açıklaması
19.
Kaba yemlerde NDF (Nötral Deterjan Lif Kalıntısı) analizi ile aşağıdakilerden hangisi belirlenir? 
Doğru Cevap: "C" Hücre duvarı
Soru Açıklaması
20.
Buzağılara su verilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Buzağılar istedikleri kadar içebilecekleri su her zaman hazır olmalıdır .
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  DOSYALAMA ARŞİVLEME - 2. SINIF - ORTAK DERS - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS