logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL YEM BİLGİSİ ve HAYVAN BESLEME - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Buzağının dünyaya gelmesini takiben verilmesi gerekli ilk ve en önemli gıda aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Ağız Sütü
Soru Açıklaması
2.
Yeni doğan kuzuya (ilk 30 dakika içinde) aşağıdakilerden hangisi verilmelidir? 
Doğru Cevap: "C" Kolostrum
Soru Açıklaması
3.
Mısır hasılı silajının en uygun biçim zamanı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Tanenin koçanla birleştiği yerde siyah tabaka oluştuğunda
Soru Açıklaması
4.
Konsantre yem karmalarının küflenmeden saklanabilmesi için kuru madde düzeyi en az yüzde kaç olmalıdır? 
Doğru Cevap: "A" 88
Soru Açıklaması
5.
Silajda mikrobiyal inokulasyonun etkinliğini artıran biyoteknolojik uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" rDNA teknolojisi
Soru Açıklaması
6.
Buzağılarda sütten kesme genellikle kaçıncı haftada başlar? 
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
7.
Kaba yemlerde NDF (Nötral Deterjan Lif Kalıntısı) analizi ile aşağıdakilerden hangisi belirlenir?
Doğru Cevap: "D" Hücre duvarı
Soru Açıklaması
8.
 Kanatlı yemlerinde başlıca protein kaynağı olarak kullanılan yem ham maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Soya fasulyesi küspesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi hayvansal kökenli yemlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Hidrolize tırnak unu
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi koyun besleme için yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Koyunlara kaba yem verilmez.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL YEM BİLGİSİ ve HAYVAN BESLEME - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Kuluçka çıkımı sonrasında erkek ve dişi hindiler kaç hafta süresince besin maddesi içeriği aynı olan rasyonlarla beslenebilirler? 
Doğru Cevap: "A" 8
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi yumurta dış kalitesi ile ilgili belirlenen özelliklerden biridir? 
Doğru Cevap: "C" Özgül ağırlık
Soru Açıklaması
13.
Yemlerin öğütülmesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Sindirimin artması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi düvelerin aşırı beslenmesi sonucunda doğumu takiben ortaya çıkan hastalıklardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Brusella
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi yaşama payı gereksinimini etkileyen faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Yem maliyeti
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi karma yemin pelet formda olmasının faydalarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Yemin hacmini arttırır.
Soru Açıklaması
17.
 Besi sığırları tükettikleri her kg yem kuru maddesi için kaç litre su tüketirler (+20 C ortam sıcaklığında)? 
Doğru Cevap: "B" 4-5
Soru Açıklaması
18.
Tahılın enerji düzeyini ve sindirimini artıran yem işleme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Patlatma
Soru Açıklaması
19.
Yumurtacı tavukların beslenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Yetiştirilme amacı yüksek canlı ağırlık kazancıdır.
Soru Açıklaması
20.
 Aşağıdakilerden hangisi genç hayvanların besiye alınmasının avantajlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Gençlerde ekonomik değeri düşük iç yağ oranı artar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI - 1. SINIF – SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS