logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL YEM BİLGİSİ ve HAYVAN BESLEME - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdakilerden hangisi organik asitlerin faydalarından biridir? 
Doğru Cevap: "B" Patojen bakterilerin üremesini baskılarlar.
Soru Açıklaması
2.
Kanatlı hayvanlar aşağıdaki gereksinimlerinden hangisini karşılayıncaya kadar yem tüketirler? 
Doğru Cevap: "E" Enerji
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi ile ot yiyen hayvanların (herbivores) yaşama payı ihtiyacı karşılanabilir?
Doğru Cevap: "E" Kaba yemler
Soru Açıklaması
4.
Broyler rasyonlarında kullanılan balık ununun kesime kaç hafta kala multaka rasyondan çıkarılması gerekir? 
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
5.
 Aşağıdaki sindirim organlarından hangisinde yemler en uzun süre kalır? 
Doğru Cevap: "E" İşkembe
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi karma yem üretiminde kırma işleminin faydalarından biridir? 
Doğru Cevap: "D" Kırma işlemi yemlerin sindirimini artırır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi süt yağı üzerine etkili değildir? 
Doğru Cevap: "B" İneğin canlı ağırlığı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi besi sığırı olarak erkek hayvan kullanılmasının nedenlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Uysallık
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi besi performansını etkileyen faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Nakliye
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi karma yem üreten fabrikalarda uygulanan işlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yakma
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL YEM BİLGİSİ ve HAYVAN BESLEME - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Buzağılara su verilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Buzağılar istedikleri kadar içebilecekleri su her zaman hazır olmalıdır .
Soru Açıklaması
12.
Nişasta daneciğinin geriye dönüşü olmayacak şekilde yıkılmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Jelatinleştirilme
Soru Açıklaması
13.
 Aşağıdaki ifadelerden hangisi koyun besleme için yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Koyunlara kaba yem verilmez.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi hemiselülozun yapısında bulunmaz? 
Doğru Cevap: "C" Laktoz
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi kanatlı yemlerinde fosfor kaynağı olarak kullanılır? 
Doğru Cevap: "C" DCP (Dikalsiyum fosfat)
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi yaşa bağlı besi yöntemlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Mera besisi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi yemlerde ham protein analizi yapılırken, hesaplamalarda kullanılır? 
Doğru Cevap: "D" Azot içeriği
Soru Açıklaması
18.
İneklerin enerji ve protein gereksinimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Enerji gereksinimi süt verimi arttıkça artar.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangileri kanatlı beslenmesi için en uygun enerji-protein kaynaklarıdır? 
Doğru Cevap: "C" Mısır-soya küspesi
Soru Açıklaması
20.
Yumurtacı bıldırcınlar, besi bıldırcınlarıyla kıyaslandığında aşağıdaki besin maddelerinden hangisine gereksinimi en fazladır? 

 
Doğru Cevap: "B" Kalsiyum
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  HAYVAN DAVRANIŞLARI ve REFAHI - 1. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2015 - BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS