logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL YEM BİLGİSİ ve HAYVAN BESLEME - (2014 - GÜZ ARA)
1.
Aşağıdaki yem maddelerinden hangisinde ham proteinin büyük çoğunluğunu protein niteliğinde olmayan azotlu bileşikler oluşturur? 

 
Doğru Cevap: "A" Melas
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi besin madde niteliğinde yem katkı maddelerinden biridir? 
Doğru Cevap: "A" Amino asitler
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi hücre duvarı unsurlarından biridir? 
Doğru Cevap: "E" Pektin
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi nişasta endüstrisi yan ürünüdür? 
Doğru Cevap: "D" Mısır gluten
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi yulaf için doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" Lizin miktarı mısırdan daha yüksektir.
Soru Açıklaması
6.
 Aşağıdaki yem ham maddelerinden hangisi kaba yemler sınıfında yer alır? 
Doğru Cevap: "E" Yeşil yemler
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi çevre ısısı arttığında yumurta tavuklarında kabuk kalitesini iyileştirmek için kullanılan katkı maddesidir? 

 
Doğru Cevap: "E" Sodyum bikarbonat (NaHCO3)
Soru Açıklaması
8.
“Yem maddesinin kimyasal bileşimi” nedir? 
Doğru Cevap: "C" Besin maddesi kapsamı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi enzim yem katkı maddesi olarak karma yemlerde kullanılmaz? 
Doğru Cevap: "E" Laktamaz
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi tane yemlerde bulunan nişasta olmayan polisakkaritleri (NOP) oluştururlar? 
Doğru Cevap: "A" Selüloz-hemiselüloz-pentozanlar
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL YEM BİLGİSİ ve HAYVAN BESLEME - (2014 - GÜZ ARA)
11.
Silajda özellikle üremesi istenilen bakteri populasyonu aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Laktik asit bakterileri
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki minerallerden hangisi hemoglobin sentezinde görevlidir? 
Doğru Cevap: "B" Bakır
Soru Açıklaması
13.
Yapay kurutma yönteminde yeşil bitkilerin kuru madde miktarları %40 olana kadar soldurulmasının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Enerji sarfiyatı azalır.
Soru Açıklaması
14.
Et-kemik ununun optimum koşullarda elde edilmesi esnasında üründeki yağ oranı yüzde kaça indirilmelidir? 
Doğru Cevap: "B" 7-10
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisinin miktarı bitkilerde vejetasyon dönemi ilerledikçe artar? 
Doğru Cevap: "D" Sellüloz
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi basit proteinlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Glikoproteinler
Soru Açıklaması
17.
 Silaj yeminin fermantasyonunda iyi bir korumanın yapılması için silaj yeminde aşağıdaki özelliklerden hangisinin olmasına gerek yoktur? 
Doğru Cevap: "D" Nişasta değerinin yüksek olması
Soru Açıklaması
18.
Uluslararası Biyogüvenlik düzenlemeleri aşağıdaki protokollerden hangisine göre yapılmaktadır? 
Doğru Cevap: "C" Birleşmiş Milletler Cartagena Biyogüvenlik Protokolü
Soru Açıklaması
19.
Yem katkı maddesi olarak mannan oligosakkarit kullanımının faydası aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Bağırsakta patojen mikroorganizmaların kolonizasyonunu sınırlandırması
Soru Açıklaması
20.
Yağlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" Pelet yem yapımını kolaylaştırırlar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - 1. SINIF - (2015 - BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS