logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL VETERİNER PATOLOJİ - (2015 - GÜZ ARA)
1.
Karşılaşan kişilerin çoğunda alerjik reaksiyona neden olan kimyasallara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Duyarlılaştırıcılar
Soru Açıklaması
2.
Çalışma sahası nedeniyle karşılaştırmalı patoloji olarak da kabul edilebilen disiplin aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Veteriner patoloji
Soru Açıklaması
3.
Hastalıklı dokuları mikroskobik yöntemlerle inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Histopatoloji
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi merkezi sinir sisteminde hedef organ etkileri oluşturmaz? 
Doğru Cevap: "A" Etanol
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi patoloji laboratuarında kullanılan koruyucu ekipmanlardan biri değildir? 

 
Doğru Cevap: "C" Galoş
Soru Açıklaması
6.
Sivrisinek, kene ve böcek gibi hayvanlarda tür tayini yapmak için kullanılan mikroskop aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Stereomikroskop
Soru Açıklaması
7.
Otolizin en geç şekillendiği doku aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Kemik
Soru Açıklaması
8.
Canlı dokuların histolojik incelenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Önceden tespit edilmesi gerekir.
Soru Açıklaması
9.
Dokunun tespit işleminde aşağıdakilerden hangisi önemli değildir? 
Doğru Cevap: "E" Ağırlığı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi canlı hayvanlardan biyopsi almada kullanılan yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Parçalama
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL VETERİNER PATOLOJİ - (2015 - GÜZ ARA)
11.
Patolojik tanı için çoğunlukla aşağıdaki boyama yöntemlerinden hangisi yeterlidir? 
Doğru Cevap: "A" Hematoksilen Eozin
Soru Açıklaması
12.
Konnektif (bağ) doku ve kas doku için en çok kullanılan boya yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Masson Trikrom
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi lama alınan histolojik kesitlerin lamel ile kapatılarak yapıştırılmasının amaçlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Lam-lamel arasındaki hava kabarcıkları ile gözlemi kolaylaştırmak
Soru Açıklaması
14.
Özellikle deneysel amaçlı çalışmalarda normal ışık mikroskobuna eklenen ekipman ve yazılımlarla iki boyutlu görüntülerden elde edilen verilerle üç boyutlu yapı hakkında veri elde edilmesine olanak sağlayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Stereoloji
Soru Açıklaması
15.
Mikroorganizmaların boyanmasında kullanılan boyama teknikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "D" Gram Weigert - Ziehl Neelsen
Soru Açıklaması
16.
 İmmunohistokimyasal boyamalarda kullanılan kromojen ve onun şekillendirdiği renk aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "D" AEC - tuğla kırmızısı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi immunohistokimyasal boyamalarda nonspesifik reaksiyonları engeller? 
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
18.
PCR’ın denatürasyon prensibi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Yüksek ısıda çift sarmallı DNA’nın tek zincir haline döndürülmesi
Soru Açıklaması
19.
 Aşağıdakilerden hangisi immunohistokimyasal boyamalarda dokuların dökülmesini önler ? 
Doğru Cevap: "B" Lamların chromealune, silane, poly-L-Lysine gibi maddelerle kaplı olması
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi immunohistokimyasal yöntemlerin temel yapısını oluşturur? 
Doğru Cevap: "E" Antijen-Antikor-Kromojen
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  MEDENİ USUL HUKUKU - 2. SINIF - (2019 - GÜZ / ARA SINAV) - AÖF/ÖNLİSANS