logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL VETERİNER PATOLOJİ - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Çoğu kişide dokuya temas ettikleri yerlerde alerjik reaksiyona neden olan kimyasallar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" Duyarlılaştırıcılar
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel tespit işlemidir? 
Doğru Cevap: "E" Kurutma
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisinde immunohistokimyasal boyamalarda kullanılan kromojen ile şekillendirdiği renk doğru verilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" AEC - tuğla kırmızısı
Soru Açıklaması
4.
Eklem ve kaslarda guanin birikimiyle karakterize guanin gutu hangi hayvan türünde görülür? 
Doğru Cevap: "E" Domuzda
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki vitamin eksikliklerinden hangisi hiperkeratozisin nedenleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" A vitamini eksikliği
Soru Açıklaması
6.
Yutulan kıl veya lifli bitkilerin yumak şeklinde geviş getirenlerin sindirim kanalında toplanması ve üzerlerine tuzların çökmesiyle oluşan yapılara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Bezoar
Soru Açıklaması
7.
Silikat, asbest, kömür, demir tozu gibi maddelerin akciğerde toplanmasıyla oluşan hastalıklara genel olara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Pnömokoniozis
Soru Açıklaması
8.
Bir organda, dokuda veya dokunun belli bir bölgesindeki damarlarda normalden daha fazla miktarda kan birikimi hangi isimle adlandırılır? 
Doğru Cevap: "D" Hiperemi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi iskeminin şiddeti ve sonuçları üzerine doğrudan etki eden faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Vücudun savunma sisteminin gücü
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi bir şok tipi değildir? 
Doğru Cevap: "E" Müsküler şok
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL VETERİNER PATOLOJİ - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Yangı reaksiyonunun ürünlerinden biri olan eksudat için aşağıda belirtilenden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" Eksudat sadece yangı bölgesine çıkan hücre topluluğundan oluşur.
Soru Açıklaması
12.
 Aşağıdakilerden hangisi makroskobik ve mikroskobik olarak yangısal lezyonların dağılımı için kullanıllan çeşitli sıfatlardan biri olan fokal sıfatı için doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" Fokal lezyon birkaç milimetre olabildiği gibi birkaç santimetreden büyük bir lezyon da olabilir.
Soru Açıklaması
13.
 İyileşme pek çok koşulun bir araya gelmesiyle mümkün olabilecek bir süreçtir, bu süreçle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" İyileşme enfeksiyon olmaksızın gerçekleşemez.
Soru Açıklaması
14.
Zedelenmeler granulasyon dokusu oluşumuyla da sonuçlanabilir, granulasyon dokusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Granulasyon dokusu terimi çok pürüzlü, çukur-çökük yüzeyli, epitel ve kas hücrelerinden zengin bir dokudur.
Soru Açıklaması
15.
Herhangi bir dokudaki yara iyileşmesinde hücre yapısı, yıkımın büyüklüğü gibi etmenler rol alır, aşağıdakilerden hangisi yara iyileşmesi süreci için doğru değildir? 
Doğru Cevap: "D" Böbrekteki tubul epitellerinde olduğu gibi vücuttaki bütün epitel hücreleri rejenerasyon yeteneğindedir.
Soru Açıklaması
16.
Genom mutasyonu nedir? 
Doğru Cevap: "B" Tüm kromozomun kaybı veya kazanımını belirtir.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi DNA’nın tamiri sırasında bir parçasının koparılıp çıkarılması işlemine verilen isimdir? 
Doğru Cevap: "D" Ekzisyonal tamir
Soru Açıklaması
18.
 Bağ dokudan köken alan ve iyi huylu bir tümör olan fibromun oluşumuna aşağıdaki hücresel elemanlardan hangileri katılır? 
Doğru Cevap: "A" Fibroblast – fibrosit - kollagen iplikler
Soru Açıklaması
19.
 Tümörlerin canlı vücudunda aynı anda birden fazla olması halinde tümör adının sonuna hangi son ek getirilir? 
Doğru Cevap: "D" -atozis
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki gruplardan hangisi tümör oluşumuna yatkınlık (dispozisyon) grubunda değerlendirilir? 
Doğru Cevap: "E" Yaş, ırk, cinsiyet, organ, kalıtım
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  HALKLA İLİŞKİLER - 1. SINIF - ORTAK DERS - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS