logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER PARAZİTOLOJİ - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdakilerden hangisi paraziter bir hastalıktır? 
Doğru Cevap: "E" Giardiose
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi protozoonlarda görülen eşeyli üreme şekillerinden biridir? 
Doğru Cevap: "A" Singami
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi parazitizmde, parazitlerin veya gelişme dönemlerinin üzerinde veya içinde yaşayıp çoğaldıkları ve beslendikleri canlılardır? 
Doğru Cevap: "E" Konak
Soru Açıklaması
4.
Trichinellosise yakalanan insanlarda aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür? 
Doğru Cevap: "C" Kas ve eklem ağrıları
Soru Açıklaması
5.
 Aşağıdakilerden hangisi parazitlerin ve paraziter hastalıkların ortaya çıkışını etkileyen faktörlerden biridir? 
Doğru Cevap: "A" Biyoçeşitlilik kaybı
Soru Açıklaması
6.
Çevre kirliliğinin belirlenmesi amacıyla aşağıdakilerden hangisinin ölçülmesinde parazitlerin biyoindikatör rollerinden faydalanılır? 
Doğru Cevap: "A" Karbon
Soru Açıklaması
7.
Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Ekoloji
Soru Açıklaması
8.
Habitat’ın tanımı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" Bir canlı türünü ya da canlı birliklerini barındıran ve kendine özgü özellikler gösteren yaşama ortamıdır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki hangisi kancalı kurtların aşırı kan emmeleri sonucu ortaya çıkan tipik bir belirtidir?
Doğru Cevap: "B" Anemi
Soru Açıklaması
10.
 Aşağıdakilerden hangisi helmint ve artropod enfeksiyonları için spesifik bir belirti değildir?
Doğru Cevap: "E" Ateş
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER PARAZİTOLOJİ - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
 Konakta bulunan parazitler nedeni ile gonadların etkilenerek üreme potansiyelinin düşmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Paraziter kısırlık
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi parazitin patojenitesini etkileyen özelliklerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Spikülüm sayısı
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi direkt dışkı kullanılmadan sindirim sisteminde, özellikle kalın bağırsaklarda parazit yumurtası olup olmadığını görmek için uygulanan tanı yöntemlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Selofan bant
Soru Açıklaması
14.
 Yağlı dışkılarda helmint yumurtalarının tanısını yapmak amacıyla kullanılan parazitolojik yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Teleman
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi paraziter dışkı muayene yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Modifiye Knott
Soru Açıklaması
16.
 Doymuş tuzlu su hangi parazitolojik tanı yönteminde kullanılır? 
Doğru Cevap: "D" Yüzdürme (Flotasyon)
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi antiparaziter ilaçların bilinçli ve güvenli kullanımında ana hedeflerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Terapotik indeksinin dar olması
Soru Açıklaması
18.
Antiparaziter bir ilaç en iyi hangi koşulda saklanır? 
Doğru Cevap: "D" Orijinal ambalajında
Soru Açıklaması
19.
Hastalığa neden olan etken parazit grupları dikkate alınarak bu parazitleri yok etmeye yönelik sağaltıma ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Etiyolojik sağaltım
Soru Açıklaması
20.
 Aşağıdaki ilaç gruplarından hangisi antelmentik ilaçtır? 
Doğru Cevap: "D" Nemadektinler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  İKTİSADA GİRİŞ - (II) - 1. SINIF - (2018 - BAHAR / ÜÇ DERS) - AÖF/ÖNLİSANS