logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER PARAZİTOLOJİ - (2014 - BAHAR ARA)
1.
 Aşağıdakilerden hangisi keçilerde Kist Hidatik hastalığını tespit etmiş ve belirtilerini açıklamıştır?
Doğru Cevap: "C" Hipokrat
Soru Açıklaması
2.
“Aynı masada yemek” anlamına gelen, konuk olduğu canlının gıda artık ve sindirilmeyen besinini tüketen ancak canlıya zarar vermeyen parazitizm şekline ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Kommensalizm
Soru Açıklaması
3.
Bir parazite isim verilebilmesi için parazit identifikasyonunun tarifi ve morfolojik özelliklerini gösteren bir şeklinin birlikte yayınlanması ve diğer kurallara uygun yazılması gerekliliğini içeren kural aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Prioritat Kuralı
Soru Açıklaması
4.
Eşeyli çoğalmanın değişikliğe uğrayarak meydana getirdiği eşeysiz bir üreme şeklidir. Dişi eşey hücresi erkek eşey hücresi ile birleşmeden gelişme gösterir. Yukarıda hangi kavramdan söz edilmektedir? 
Doğru Cevap: "C" Partenogenetik
Soru Açıklaması
5.
Ali Bin Ömer “Gazaname ve Baytarname” isimli eserinde hangi artropodu ayrıntılı olarak tarif etmiştir? 
Doğru Cevap: "B" Uyuz
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki üreme şekillerinden hangisi ookist oluşumu ile sonuçlanır? 
Doğru Cevap: "D" Sporogoni
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi tek hücreli parazittir? 
Doğru Cevap: "C" Protozoon
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi bir protozoonun yapısında görülmez? 
Doğru Cevap: "D" Bağırsak
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi cestodların vücut bölümleri içinde yer almaz? 
Doğru Cevap: "A" Ağız
Soru Açıklaması
10.
Yapısında protein, lipid ve çeşitli besleyici maddeleri bulunduran ve protozoon için doğal yaşam vasatı oluşturan hücre kısmı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Sitoplazma
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER PARAZİTOLOJİ - (2014 - BAHAR ARA)
11.
Bir parazitin bir yerden başka bir yere taşınmasına yardımcı olan konaklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Transport konak
Soru Açıklaması
12.
Taenia saginata insanların bağırsaklarında yerleşen bir parazittir. İnsan dışkısı ile bulaşık meralarda otlayan sığırlar bu parazitin yumurtalarını ağız yolu ile aldıklarında bunların kaslarında Cysticercus bovis adı verilen larvalar meydana gelmektedir. Yukarıda sözü edilen durumda insan hangi tip konak görevi yapmaktadır? 
Doğru Cevap: "E" Kesin konak
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki gelişme şekillerinden hangisinde parazit biyolojisini tamamlayabilmek için birden fazla ara konak kullanmak zorundadır? 
Doğru Cevap: "D" Poliheteroksen gelişme
Soru Açıklaması
14.
Parazitin üzerinde gelişme veya çoğalma geçirmediği ve latent halde son konak tarafından alınmayı beklediği konak tipi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Paratenik ara konak
Soru Açıklaması
15.
 Özellikle köpek dışkısıyla insanlara bulaşma riski bulunan paraziter zoonoz aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Giardiosis
Soru Açıklaması
16.
Hücre içinde yaşayan parazitlere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" İntraselüler parazit
Soru Açıklaması
17.
 İnsanlara ve diğer hayvanlara bulaşmasında kedilerin birinci derecede rol oynadığı paraziter zoonoz aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Toxoplasmosis
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi parazitlerde horizontal bulaşmaya örnektir? 
Doğru Cevap: "B" Vektörler aracılığıyla bulaşma
Soru Açıklaması
19.
 Paraziter hastalıklarda patent dönem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Erişkin bir parazitin konakta kaldığı süredir.
Soru Açıklaması
20.
 Trichinella larvaları insanlarda özellikle hangi dokuya yerleşir? 
Doğru Cevap: "B" Kas
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TÜRK ANAYASA HUKUKU - 1. SINIF - ORTAK DERS - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS