logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER PARAZİTOLOJİ - (2013 - BAHAR ARA)
1.
İsveçli bilim insanı Linnaeus’un 1767’de yayınlanan ve 11 helmint türünden söz eden bilimsel kitabı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Systema Nature
Soru Açıklaması
2.
 İngiltere’de Ortaçağ’da koyunculuğun ilerlemesi ile birlikte aşağıdaki parazitlerden hangisiyle ilgili bilgiler ortaya konmuştur?
Doğru Cevap: "E" Karaciğer kelebekleri
Soru Açıklaması
3.
Ektoparazitlerin kökeninde yer alan tür aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Yağmacı türler
Soru Açıklaması
4.
Türkiye’de Parazitoloji kürsüsünün kurulduğu ilk tıp fakültesi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi, İbn-i Sina’nın tarif ettiği helmintlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Ciğer kurdu
Soru Açıklaması
6.
Helmintlerin vücutlarını örten sindirim enzimlerine dayanıklı örtüye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kütiküla
Soru Açıklaması
7.
Paraziter hayata geçen canlılarda oluşan ilk adaptasyon aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Fizyolojik adaptasyon
Soru Açıklaması
8.
 Paraziter hayata geçen canlılarda diğerlerine göre en az değişiklik aşağıdaki sistem ya da organların hangisinde olmuştur? 
Doğru Cevap: "A" Boşaltım sistemlerinde
Soru Açıklaması
9.
Dişi ve erkek üreme organlarının aynı birey üzerinde bulunmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Hermafroditizm
Soru Açıklaması
10.
Paraziter hayata geçen canlıların üreme organları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Üreme organları gelişmemiştir.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER PARAZİTOLOJİ - (2013 - BAHAR ARA)
11.
Sinek larvalarının insan ve hayvan vücudunda, özellikle yaralarda oluşturdukları enfestasyonlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Miyazis
Soru Açıklaması
12.
Vektörler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" Hastalıkları bulaştırmada aktif bir rol oynarlar.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, tek konakta daimi parazitizme örnektir? 
Doğru Cevap: "E" Uyuz etkeni
Soru Açıklaması
14.
Bir konağın taşıdığı bir parazit türü ile yeniden enfekte olmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Süperparazitizm
Soru Açıklaması
15.
Larvaları parazit, erişkinleri ise doğada serbest olarak yaşayan canlılara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Protelien parazitizm
Soru Açıklaması
16.
Bir parazit türünün konaklara bulaşma kabiliyetinde olan gelişim safhasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Paraziter Enfektif form
Soru Açıklaması
17.
 Paraziter etkenlerin farklı konak generasyonları arasında, yani anne organizmadan yavru organizmaya bulaşma şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Vertikal bulaşma
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi, parazitlerin konaklarına doğal vücut deliklerinden girişine örnektir?
Doğru Cevap: "D" Kulaktan
Soru Açıklaması
19.
Parazitle enfekte olan bir konağın, kendi vücudunda oluşan paraziter enfektif formlarla tekrar enfekte olması durumuna ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Endojen otoenfeksiyon
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi, helmintlerden insanlara bulaşan zoonoz parazitlerden biridir? 
Doğru Cevap: "D" Fasciolosis
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TÜRK ANAYASA HUKUKU - 1. SINIF - (2019 - GÜZ / ARA SINAV) - AÖF/ÖNLİSANS