logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve İMMÜNOLOJİ - (2015 – BAHAR DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik incelemede Çin harfleri şeklinde görülür?
Doğru Cevap: "E" Corynebacterium spp.
Soru Açıklaması
2.
DNA kullanımıyla RNA sentezlenmesi işlemine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Transkripsiyon
Soru Açıklaması
3.
Bakteri, virus ya da mantarların hastalık oluşturabilme yeteneğine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Patojenite
Soru Açıklaması
4.
Patojenik mikroorganizmaların fiziksel ve kimyasal yöntemlerle giderilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Dezenfeksiyon
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi bileşik boyama yöntemlerinden biridir? 
Doğru Cevap: "C" Gram boyama
Soru Açıklaması
6.
Mantarların hücre duvarı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Yapısında en fazla protein (%80) bulundururlar.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Jerm tüpünün köken aldığı mantar elementidir? 

 
Doğru Cevap: "E" Spor
Soru Açıklaması
8.
Mantarlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Fotosentez yaparlar.
Soru Açıklaması
9.
 Aşağıdakilerden hangisi immunglobulin sınıflarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" IgS
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi primer lenfoid organ değildir? 
Doğru Cevap: "D" Dalak
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve İMMÜNOLOJİ - (2015 – BAHAR DÖNEM SONU)
11.
Yapay pasif bağışıklık nasıl kazanılır? 
Doğru Cevap: "E" Antiserum uygulaması ile
Soru Açıklaması
12.
 Zeta potansiyeli teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Fagositlerin mikroorganizmaya bağlanmasına engel olan durumdur.
Soru Açıklaması
13.
 Antikora bağımlı hücresel sitotoksite (ADCC) gösterebilen hücre aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" NK hücresi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi bir sitokin değildir? 
Doğru Cevap: "A" Komplement
Soru Açıklaması
15.
Peristaltik hareket hangi mukozal sistemin doğal savunma mekanizmasında rol oynar? 
Doğru Cevap: "B" Sindirim kanalı
Soru Açıklaması
16.
Hangi iki antikor sınıfı bakterileri opsonize edebilir? 
Doğru Cevap: "D" IgG ve IgM
Soru Açıklaması
17.
“H antijeni” terimi hangi bakteri organeli için kullanılır? 
Doğru Cevap: "B" Flagella
Soru Açıklaması
18.
Partiküler özellikteki antijen ile homolog antiserumun bir araya gelmesi sonucu oluşan reaksiyonlara ne ad verilir? 

 
Doğru Cevap: "E" Aglutinasyon
Soru Açıklaması
19.
Serolojik testlerde antijen ve antikor moleküllerinin tam olarak reaksiyona girdiği düzeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Equivalan zon
Soru Açıklaması
20.
ELISA tekniğinde enzim-substrat reaksiyonu sonucu aşağıdaki değişikliklerden hangisi gözlenir? 
Doğru Cevap: "B" Renk değişikliği
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SOSYAL GÜVENLİK - 2. SINIF - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS