logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve İMMÜNOLOJİ - (2015 – BAHAR ARA)
1.
Bakterilerde enerji oluşturan oksidasyonreduksiyona dayalı biyokimyasal olaylara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Respirasyon
Soru Açıklaması
2.
Gram negatif bakterilerin hücre duvarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 
Doğru Cevap: "C" Teikoik asit
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik incelemede sporlu ve davul tokmağı şeklinde görülür?
Doğru Cevap: "C" Clostridium tetani
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi mikroaerofil bakteridir? 
Doğru Cevap: "E" Brucella abortus
Soru Açıklaması
5.
Transformasyonun oluşması için bakterinin hazır hale gelmesi durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kompetans
Soru Açıklaması
6.
DNA dizisinde tek bir nükleotidin kaybı veya değişimi ile oluşan mutasyon tipi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Nokta mutasyonu
Soru Açıklaması
7.
Translasyon işleminde aminoasitleri taşıyan molekül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" tRNA
Soru Açıklaması
8.
DNA dizileme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Bu yöntemle bir genin tam yapısı ve mutasyonları hakkında bilgi edinilemez.
Soru Açıklaması
9.
Patojen bakterilerce sentezlenen ve alyuvarları eriten enzime ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Hemolizin
Soru Açıklaması
10.
Bakteriyel infeksiyonun ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Bulaşma
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve İMMÜNOLOJİ - (2015 – BAHAR ARA)
11.
Bakterinin konakçı hücrede dokulara girişi ve yayılışı aşamasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" İnvazyon
Soru Açıklaması
12.
Patojen bakteriler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Sağlıklı bireylerde normal flora etkeni olarak bulunurlar.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi hayvansal üretim yapan işletmelerde mikroorganizma hareketlerinin kontrolü anlamında kullanılır? 
Doğru Cevap: "A" Biyogüvenlik
Soru Açıklaması
14.
Sterilizasyon amacıyla yaygın kullanılan buhar basıncı ve yüksek ısı ile çalışan cihaza ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Otoklav
Soru Açıklaması
15.
İnsan gıdası olarak tüketilen ve mikroorganizmaların kolaylıkla üreyebileceği besinlerin sterilizasyonunda aşağıdakilerden hangisi uygulanır? 
Doğru Cevap: "D" UHT
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi dezenfektanların mikroorganizmalar üzerine etki tarzlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Ribozomal alt üniteyi etkileyenler
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki bakterilerden hangisinin makroskopik muayenesinde kanlı agar yüzeyinde dalgalar halinde yayılma gösterdiği görülür? 
Doğru Cevap: "E" Proteus vulgaris
Soru Açıklaması
18.
Preparatların metil alkol içerisinde fikse edildiği boyama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Giemsa boyama
Soru Açıklaması
19.
Tüberküloz etkenlerinin (mikobakteriler) mikroskopisinde kullanılan boyama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Ziehl-Neelsen boyama
Soru Açıklaması
20.
 Aşağıdaki testlerden hangisinde H₂O₂’nin ayrışmasıyla açığa çıkan oksijene bağlı kabarcıklar görülür? 
Doğru Cevap: "A" Katalaz testi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TÜRK DİLİ - (II) - 2. SINIF - (2016 - BAHAR / ARA SINAV) - AÖF/ÖNLİSANS