logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve İMMÜNOLOJİ - (2014 – BAHAR DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdakilerden hangisi mikroaerofil bakteridir? 
Doğru Cevap: "D" Brucella abortus
Soru Açıklaması
2.
DNA dizileme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Bu yöntemle bir genin tam yapısı ve mutasyonları hakkında bilgi edinilemez.
Soru Açıklaması
3.
Bakteri, virus ya da mantarların hastalık oluşturabilme yeteneğine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Patojenite
Soru Açıklaması
4.
 Sterilizasyon amacıyla yaygın kullanılan buhar basıncı ve yüksek ısı ile çalışan cihaza ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Otoklav
Soru Açıklaması
5.
Sıvı ve katı besi yerlerine %5-10 oranında katılan ve özellikle de güç üreyen mikroorganizmaların gelişimini kolaylaştıran bileşen aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Serum
Soru Açıklaması
6.
Mantarların hücre duvarı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Yapısında en fazla protein (%80) bulunur.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi mantarların mikroskobik incelenmesinde dikkat çeken yapılardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Klorofil
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Jerm tüpünün köken aldığı mantar elementidir? 
Doğru Cevap: "B" Spor
Soru Açıklaması
9.
Aşılama ile kazanılan bağışıklık aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Yapay aktif bağışıklık
Soru Açıklaması
10.
Kanda en yüksek konsantrasyonda bulunan immunglobulin sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" IgG
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve İMMÜNOLOJİ - (2014 – BAHAR DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdaki hücrelerden hangisi antikor oluşumundan doğrudan sorumludur? 
Doğru Cevap: "A" B lenfositi
Soru Açıklaması
12.
C3, C3a, C3b veya C5 gibi kısaltmalarla gösterilen sistem aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Komplement
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi en erken fagositoz yapan hücredir? 
Doğru Cevap: "D" Nötrofil
Soru Açıklaması
14.
Hormon benzeri bir etkiyle hücrelerarası iletişimi sağlayan sinyal molekülleri aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Sitokin
Soru Açıklaması
15.
 Plasental bağışıklık transferi olan hayvanlarda, plasentadan geçebilen antikor sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" IgG
Soru Açıklaması
16.
Yenidoğanlarda erişkin düzeyinde veya erişkine yakın olan immun sistem elemanı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Nötrofil
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi antibakteriyel direnci etkileyen genel faktörler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Vücut ağırlığı
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki testlerden hangisi yarı katı ortamda uygulanır? 
Doğru Cevap: "C" Çift yönlü immunodiffuzyon tekniği
Soru Açıklaması
19.
Üçüncül bağlanma testlerini birincil ve ikincil bağlanma testlerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Canlı ortamda uygulanması
Soru Açıklaması
20.
 ELISA tekniğinde enzim-substrat reaksiyonu sonucu aşağıdaki değişikliklerden hangisi gözlenir? 
Doğru Cevap: "A" Renk değişikliği
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  İNGİLİZCE- (I) - 1. SINIF - ORTAK DERS - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS