logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve İMMÜNOLOJİ - (2013 – BAHAR DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdakilerden hangisi aerob bakteridir? 
Doğru Cevap: "A" Mycobacterium tuberculosis
Soru Açıklaması
2.
 İki farklı DNA dizisi arasında gen alışverişi şeklinde oluşan mutasyon aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Rekombinasyon
Soru Açıklaması
3.
Hayvanlarda ve insanlarda hastalık oluşturma yeteneğine sahip bakterilere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Patojen
Soru Açıklaması
4.
Dezenfektanların etkinliklerini belirlemede kullanılan ve fenol ile karşılaştırmaya yarayan parametreye ne denir?
Doğru Cevap: "E" Fenol indeksi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi patojenik stafilokokların belirlenmesinde kullanılmaktadır? 
Doğru Cevap: "D" Koagulaz testi
Soru Açıklaması
6.
Mantar hücrelerine enerjiyi sağlayan organel asağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mitokondri
Soru Açıklaması
7.
İki canlının tek bir organizma gibi birbirleriyle yardımlaşarak bir arada yaşamalarına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Simbiyotik yaşam
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi tek hücrelidir? 
Doğru Cevap: "B" Moneralar
Soru Açıklaması
9.
 Aşağıdakilerden hangisi hem primer, hem de sekonder lenfoid olarak işlev görmektedir? 
Doğru Cevap: "E" Kemik iliği
Soru Açıklaması
10.
Kandaki antijenlere karşı immun yanıt oluşturmak aşağıdaki hangi organın görevidir?
Doğru Cevap: "C" Dalak
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve İMMÜNOLOJİ - (2013 – BAHAR DÖNEM SONU)
11.
Bir immunglobulin molekülünün antijenle temas kuran kısmı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Değişken bölge
Soru Açıklaması
12.
Zeta potansiyeli teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Fagositlerin mikroorganizmaya bağlanmasına engel olan durumdur.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi T hücre sitotoksitesinin aşamalarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Yardımcı T hücrelerinin adhezyonu
Soru Açıklaması
14.
Fagositik hücrenin mikroorganizmaya bağlanmasını kolaylaştıran olaya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Opsonizasyon
Soru Açıklaması
15.
 İmmun eliminasyon mekanizması ile çalışan immunglobulin sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" IgE
Soru Açıklaması
16.
Spesifik bağışıklığın henüz etkili olamadığı yenidoğanlarda, savunma işi daha çok hangi immun sistem elemanı tarafından yürütülür? 

 
Doğru Cevap: "B" Nötrofil
Soru Açıklaması
17.
Virusla infekte hedef hücreyi apoptozis mekanizması ile öldüren hücre tipi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Sitotoksik T hücresi
Soru Açıklaması
18.
İmmunoelektroforez tekniğini diğer presipitasyon testlerinden üstün kılan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Kompleks yapılı antijenik moleküllerin incelenebilmesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi tüp aglutinasyon testinin özelliklerinden biridir? 
Doğru Cevap: "E" Serum veya antijen titresi saptanabilir.
Soru Açıklaması
20.
“Antijen - antikor - kobay serumu - koyun eritrosit - amboseptör” hangi serolojik teste katılan reagentlerdir? 
Doğru Cevap: "D" Komplement Fikzasyon
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TÜRK VERGİ SİSTEMİ - 2. SINIF - (2018 - GÜZ / ÜÇ DERS) - AÖF/ÖNLİSANS