logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve İMMÜNOLOJİ - (2013 – BAHAR ARA)
1.
 Gelişme için karbonun tek kaynağı olarak organik maddeleri kullanan bakterilere ne denir?
Doğru Cevap: "D" Heterotrof
Soru Açıklaması
2.
Bakterilerde enerji oluşturan oksidasyonreduksiyona dayalı biyokimyasal olaylara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Respirasyon
Soru Açıklaması
3.
 Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik incelemede üzüm salkımı şeklinde görülür? 
Doğru Cevap: "B" Staphylococcus spp.
Soru Açıklaması
4.
Gram negatif bakterilerin hücre duvarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 
Doğru Cevap: "C" Teikoik asit
Soru Açıklaması
5.
Translasyon işleminde aminoasitleri taşıyan molekül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" tRNA
Soru Açıklaması
6.
DNA kullanımıyla RNA sentezlenmesi işlemine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Transkripsiyon
Soru Açıklaması
7.
 RNA molekülünde Timin molekülü yerine aşağıdaki nükleotidlerden hangisi gelir? 
Doğru Cevap: "B" Urasil
Soru Açıklaması
8.
 DNA dizisinde tek bir nükleotidin kaybı veya değişimi ile oluşan mutasyon tipi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Nokta mutasyonu
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi bakterilerdeki invazyon faktörlerinden biridir? 
Doğru Cevap: "B" Hyaluronidaz
Soru Açıklaması
10.
Hayvan ve insan vücudunda hastalık oluşturmaksızın bulunan ancak vücut direnci kırıldığında hastalık oluşturan bakterilere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Fırsatçı patojen
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve İMMÜNOLOJİ - (2013 – BAHAR ARA)
11.
Patojen bakterilerce sentezlenen ve alyuvarları eriten enzime ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Hemolizin
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi doğal direncin iç (ikincil) savunma sisteminde bulunan humoral faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Tiroksin
Soru Açıklaması
13.
Yüksek etkinlikte partikül yakalayıcı anlamında olup laboratuvarlarda, biyolojik madde üretim yerlerinde ve mikrobiyal kontaminasyonları azaltmada, kontrol etmede kullanılan filtrelere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" HEPA
Soru Açıklaması
14.
Hayvanlarda mikroorganizmaların kimyasallarla giderilmesi işlemine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Antisepsi
Soru Açıklaması
15.
Hastalıklarda antibiyotiklere bağlı problemlerin önlenmesi ve özellikle tedavide başarı için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? 
Doğru Cevap: "A" Nekropsi bulguları
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi antibiyotiklerin bakteriler üzerinde etki tarzlarından değildir? 
Doğru Cevap: "B" Proteinleri denatüre ederek etkili olanlar
Soru Açıklaması
17.
 Besiyerlerinin katı hale getirilmesinde kullanılan jelleştirici bileşen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Agar
Soru Açıklaması
18.
 Aşağıdaki boyama yöntemlerinin hangisinde asit alkolle dekolorizasyon (boya giderme) aşaması bulunmaktadır? 
Doğru Cevap: "E" Ziehl-Neelsen boyama
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi bir zenginleştirme besiyeridir? 
Doğru Cevap: "A" Selenit buyyon
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi basit boyama yöntemi değildir? 
Doğru Cevap: "D" Gram boyama
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TÜRK DİLİ - (I) - 2. SINIF – ORTAK DERS - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS