logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Kanalikuli osseiler içinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?
Doğru Cevap: "A" Osteositlerin sitoplazmik uzantıları
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki organ bölgelerinin hangisinde bulunan kıkırdak hiyalin tipte değildir?
Doğru Cevap: "A" Kulak kepçesi
Soru Açıklaması
3.
 Pigment hücrelerinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Deriyi ve gözü güneşin zararlı ışınlarından korumak
Soru Açıklaması
4.
Granüllü endoplazmik retikulumun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Protein sentezi yapar.
Soru Açıklaması
5.
 Aşağıdaki boya yöntemlerinden hangisi dokularda Glikojen ve karbonhidrattan zengin molekülleri boyamak amacıyla kullanılır? 
Doğru Cevap: "B" Periodic asit Schiff
Soru Açıklaması
6.
Kalsiyumun varlığında trombin enzimi fibrinojenin hangi maddeye dönüşmesini sağlar?
Doğru Cevap: "A" Fibrin
Soru Açıklaması
7.
Akyuvar miktarının artışına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Lökositoz
Soru Açıklaması
8.
Işık mikroskobu ile bakıldığında iskelet kasında enine bantlaşmalarda koyu görünen bölgelere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Anizotropband
Soru Açıklaması
9.
Kalıtsal pıhtılaşma bozukluğu hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Hemofili
Soru Açıklaması
10.
 Kalp kası hangi özelliği ile düz kaslara benzer? 
Doğru Cevap: "E" Tek ve ortada çekirdek bulundurması
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Aktin ve miyozin miyofilamanlarının özel bir şekilde bir araya gelerek oluşturdukları yapı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Miyofibril
Soru Açıklaması
12.
 Sinir dokuda asıl fonksiyon yapan hücrelere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Nöyron
Soru Açıklaması
13.
 Merkezi sinir sisteminin fagositik hücreleri aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Mikrogliyalar
Soru Açıklaması
14.
Merkezi sinir sisteminde miyelin kılıf oluşumundan sorumlu hücrelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Oligodentrositler
Soru Açıklaması
15.
Puberteye kadar ovaryumda hangi tür folliküllere rastlanır?
Doğru Cevap: "D" Primordiyal folliküller
Soru Açıklaması
16.
Kanatlı hayvanlarda dişi üreme sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Sadece sağ ovaryum kalıcıdır ve fonksiyonel olarak aktiftir.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki canlılardan hangisinin ovaryumu diğerlerine göre farklılık gösterir? 
Doğru Cevap: "B" Kısrak
Soru Açıklaması
18.
Memeli hayvanlarda sağlıklı bir döllenme aşağıdakilerden hangisinde meydana gelir? 
Doğru Cevap: "B" Ovidukt
Soru Açıklaması
19.
Dişi genital kanal içersinde spermatozoonun ovumu fertilize edebilmesi için geçirdiği değişikliklere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Kapasitasyon
Soru Açıklaması
20.
 Genital siklusta ovaryumda folliküllerin geliştiği, uterusta endometriyum fonksiyonalisin kendini yenilediği evreye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Proliferasyon evresi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  VERGİ UYGULAMALARI - 2. SINIF - (2019 - BAHAR / ÜÇ DERS) - AÖF/ÖNLİSANS