logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - (2016 - GÜZ ARA)
1.
 Doku örneklerinin yüzeyini tarayarak üç boyutlu görüntü elde etmeyi sağlayan histoloji tekniğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" SEM tekniği
Soru Açıklaması
2.
Doku takibi sırasında dokuların suyunu gidermek amacıyla aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi kullanılabilir?
Doğru Cevap: "E" Etil Alkol
Soru Açıklaması
3.
Özellikle Lipidler ile çalışılacağı zaman tercih edilen tespit solusyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Formol Kalsiyum Solusyonu
Soru Açıklaması
4.
Doku içinde yer alan radyoaktif materyali bir doku kesiti aracılığı ile üzerinde yer alan fotoğraf emülsiyonuna aktaran metoda ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Otoradyografi
Soru Açıklaması
5.
 Aşağıdakilerden hangisi membransel organellerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Sentrozom
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin profazında görülen olaylardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kardeş kromozomlar hücrenin kutuplarına çekilirler.
Soru Açıklaması
7.
Primer boğumun, kromozomun tam ortasında yer aldığı ve kromozom kollarının eşit uzunlukta olduğu kromozomlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Metasentrik kromozom
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin profazındaki zigoten dönemini ifade eder? 
Doğru Cevap: "E" Homolog kromozomların birbirlerine yaklaşarak tek bir kromozom gibi göründükleri dönemdir.
Soru Açıklaması
9.
 Bağ dokusu hücrelerinden olan makrofajlar aşağıdaki hücrelerin hangisinden köken alırlar? 
Doğru Cevap: "E" Monositler
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki hücrelerden hangisi dış salgı yapan bir bezdir?
Doğru Cevap: "A" Kadeh hücresi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - (2016 - GÜZ ARA)
11.
Çok katlı değişken örtü epiteli aşağıdakilerden hangisinde görülür? 
Doğru Cevap: "B" İdrar kesesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi mezenkim hücrelerinin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Bağ dokusu hücre tiplerinin kökenini oluştururlar.
Soru Açıklaması
13.
 İzogen grup ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Kıkırdak dokuda mitoz bölünme ile bölünen hücrelerin birbirinden ayrılamaması sonucu meydana gelen hücre gruplarıdır.
Soru Açıklaması
14.
Kıkırdak dokuda kondrositler tarafından meydana getirilen büyümeye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" İntersitisyel büyüme
Soru Açıklaması
15.
 Perikondriyumun kondroblastlar ve kan damarlarından zengin olan iç katmanına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kondrojenik katman
Soru Açıklaması
16.
Hücre ve hücreler arası unsurları birbirine bağlayan yapıya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Ekstrasellüler matriks
Soru Açıklaması
17.
Hızlı kireçlenen ölü ya da ölmekte olan kıkırdak hücrelerinden oluşan ince tabakaya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Kalsifikasyon bölgesi
Soru Açıklaması
18.
Olgun kemik hücrelerine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Osteosit
Soru Açıklaması
19.
Kompakt kemik dokuda Havers kanalı çevresinde yer alan lamellere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Spesiyal lameller
Soru Açıklaması
20.
 Önce hiyalin kıkırdaktan ufak birer modellerinin meydana gelmesi, daha sonra bu modellerin yerlerini kemiklerin almasıyla gelişen ossifikasyona ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Endokondral ossifikasyon
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TÜRK DİLİ - (II) - 2. SINIF - (2016 - BAHAR / DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS