logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - (2013 - GÜZ ARA)
1.
Doku içinde yer alan radyoaktif materyali bir doku kesiti aracılığı ile üzerinde yer alan fotoğraf emülsiyonuna aktaran metoda ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Otoradyografi
Soru Açıklaması
2.
Dokularda gerçekte var olmayan, doku takibi sırasında oluşan ve boyanmış preperatlarda görülen oluşumlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Artefakt
Soru Açıklaması
3.
Özellikle lipidler ile çalışılacağı zaman tercih edilen tespit solüsyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Formol kalsiyum
Soru Açıklaması
4.
Kesitleri lama yapıştırmak amacıyla kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" %0,1 oranında jelatin içeren distile su
Soru Açıklaması
5.
Granüllü endoplazmik retikulum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Karbonhidrat ve lipidlerin sentezine katılır.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevlerinden değildir? 
Doğru Cevap: "B" Hücreye enerji sağlamak
Soru Açıklaması
7.
 Prokaryot hücrede aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz? 
Doğru Cevap: "A" Çekirdek
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi membransel organellerden değildir? 
Doğru Cevap: "D" Sentrozom
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi dış salgı bezleri için yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Hormon salgılarlar.
Soru Açıklaması
10.
Seröz bezleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Salgısı karbonhidrat karakterindedir.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - (2013 - GÜZ ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi mezenkim hücrelerinin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Bağ dokusu hücrelerine dönüşebilirler.
Soru Açıklaması
12.
İç salgı bezleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Enzim sentezlerler.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki kıkırdakların hangisinde perikondrium yoktur? 
Doğru Cevap: "C" İntervertebral diskler
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki organ bölgelerinin hangisinde bulunan kıkırdak hiyalin tipte değildir? 
Doğru Cevap: "C" Kulak kepçesi
Soru Açıklaması
15.
İzogen grup nedir? 
Doğru Cevap: "B" Mitoz yoluyla bölünerek birbirinden ayrılamayan kondrositlerin birbirinden ayrılamaması sonucu ortaya çıkan gruplardır.
Soru Açıklaması
16.
Kıkırdak dokuda kıkırdak zarının altında bulunan kondroblastların meydana getirdiği büyümeye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Apozisyonel büyüme
Soru Açıklaması
17.
Kompakt kemik dokuda, Havers kanalı çevresinde yer alan lamellere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Spesiyal lameller
Soru Açıklaması
18.
Sekonder kemik dokusunda kollagen ipliklerin oluşturduğu yapılara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Kemik lameller
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi primer kemik dokusu ile sekonder kemik dokusu arasındaki farklılıklardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Lakunların şekli
Soru Açıklaması
20.
Kemik dokusunda osteositlerin doldurdukları boşluklara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Lakun
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ II - 2. SINIF – TIBBİ DOKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK - (2013 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS