logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER GENETİK - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Bir at populasyonunda kan gruplarına göre sınıflandırma yapılması aşağıdaki karakter gruplarından hangisine girer? 
Doğru Cevap: "C" Niteleyici karakter
Soru Açıklaması
2.
Mitoz bölünme basamakları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralı verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" İnterfaz-Profaz-Metafaz-Anafaz-Telofaz
Soru Açıklaması
3.
Heterozigot genotipli F1 nesli bireylerin homozigot resesif ebeveynler ile birleştirilmesi ilkesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Geriye melezleme ilkesi
Soru Açıklaması
4.
 Bağlı genlerde birinin dominant aleli ile diğerinin resesif aleli aynı kromozomda taşınıyorsa, böyle genlere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Trans genler
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi pleitropiye örnek olarak gösterilebilir? 
Doğru Cevap: "D" Kıvırcık tüylü tavuklarda metabolizmanın hızlı olması
Soru Açıklaması
6.
Tavşanlarda Rex tüylü olmak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bu genler çekinik olduklarından rex tüylüğü belirleme özelliklerini heterozigot oldukları zaman gösterirler.
Soru Açıklaması
7.
Hayvanlarda bazı özellikler aynı genotipte olmalarına rağmen farklı cinsiyetlerde fenotipe farklı şekillerde yansıyabilmektedir. Koyunlarda boynuz oluşumunun örnek gösterilebileceği bu kalıtım tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cinsiyet ile ilgili kalıtım
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi cinsiyet ile sınırlı kalıtıma örnek verilebilir? 
Doğru Cevap: "E" Sığırlarda süt verimi
Soru Açıklaması
9.
 Hücre bölünmesinin gerçekleşmediği dönemde kromozomda bulunan genetik materyale ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kromatin
Soru Açıklaması
10.
Enhancer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Prokaryotlarda bulunan özel bölgelerdir.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER GENETİK - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
 Protein sentezi esnasında DNA’da mevcut genetik bilginin RNA’ya aktarılması işlemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Transkripsiyon
Soru Açıklaması
12.
DNA’nın tek ya da her iki ipliğinde kırılmalar yaparak sarmaldaki aşırı bükülmeleri ve dönüşleri gevşeterek denatürasyona yardımcı olan enzim aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" DNA giraz
Soru Açıklaması
13.
DNA çift ipliğinin birbirinden ayrılıp, yeni tamamlayıcı ipliklerin sentezlenmesi durumuna ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Replikasyon
Soru Açıklaması
14.
DNA polimeraz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Ökaryotlarda iki farklı tip DNA polimeraz bulunur.
Soru Açıklaması
15.
Kimerizm teriminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Farklı zigotlardan genetik materyal geçişi ile hücre hatlarında meydana gelen farklılaşmadır.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi yapısal kromozom sapmalarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Karyotip
Soru Açıklaması
17.
 Evrim süreci içerisinde değişime uğramış olan genlerin popülasyonda %1 veya %1’den fazla bulunarak çeşitlilik oluşturması aşağıdakilerden hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "B" Polimorfizm
Soru Açıklaması
18.
 Bir organizmadan diğerine genetik materyal aktarımını kapsayan bir dizi işlemler bütününe ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Rekombinant DNA teknolojisi
Soru Açıklaması
19.
Polimeraz Zincir Reaksiyonu aşağıdaki disiplinlerden hangisinde kullanılmaz? 
Doğru Cevap: "E" Elektron mikroskopi
Soru Açıklaması
20.
Bir populasyon içerisinde istenilen karakterler yönünden üstün verim özellikleri taşıyanlara, taşımayanlara oranla daha fazla üreme fırsatı verilmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Seleksiyon
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  MALİ ANALİZ - 2. SINIF - (2018 - BAHAR / ÜÇ DERS) - AÖF/ÖNLİSANS