logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER GENETİK - (2016 - GÜZ ARA)
1.
 Bir canlıya aktarılan kalıtım materyalinde yer alan ve belirli bir karakter yönünden genleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Genotip
Soru Açıklaması
2.
 Mendel’in çalışmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Bu birimlerin içinde organ kopyalarının olduğunu iddia etmiştir.
Soru Açıklaması
3.
Hereford ve Holştayn sığırları arasında söz konusu olan görünüş farklılıkları veya bunların sütçü ya da etçi ırklar olarak farklılaşmalarının altında yatan temel etken aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" DNA’larındaki farklılıklar
Soru Açıklaması
4.
 DNA modelinin ortaya konulması çalışmaları ile Nobel ödülü de alan meşhur ikili aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Watson ve Crick
Soru Açıklaması
5.
 Lamarck’ın "Yüksekteki bitkileri yiyen zürafanın boynunun uzaması ve sonraki nesillere bu özelliği aktarması" teorisini aşağıdakilerden hangisi açıklar? 
Doğru Cevap: "D" Kazanılmış karakterlerin yavruya aktarılması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki organellerden hangisi kendine özgü DNA’ya sahiptir?
Doğru Cevap: "B" Mitokondri
Soru Açıklaması
7.
Nükleus zarı ile nükleolus arasında kalan boşluğu dolduran sıvıya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Nükleoplasma
Soru Açıklaması
8.
Sentromerlerinden birbirine bağlı olan kardeş kromozomların ayrılarak iğ iplikleri ile hücrenin kutuplarına doğru çekilmeye başladıkları evre aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Anafaz
Soru Açıklaması
9.
Hücre içerisinde lipit ve karbonhidratları, oksidatif fosforilasyon ile yıkımlayarak enerji-ATP oluşturan organel aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Mitokondri
Soru Açıklaması
10.
Mayoz bölünmede Profaz I evrelerinden hangisinde kromozomlar kiyazma noktalarından bağlı 4 adet kromatid şeklinde görülür?
Doğru Cevap: "E" Diploten
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER GENETİK - (2016 - GÜZ ARA)
11.
 Dominantlık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Allel genlerden baskın olanın meydana getirdiği karakter fenotipte gözlenir.
Soru Açıklaması
12.
Homozigot pembe çiçekli bir bezelye (PP) ile homozigot beyaz çiçekli bir bezelyeye (pp) monohibrit birleştirme yapıldığında F1 melezlerinde görülecek genotip-fenotip yapı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Pp (Tümü pembe çiçekli)
Soru Açıklaması
13.
Yapılan bir trihibrit birleştirmede F2 kuşağında meydana gelen yavru sayısını hesaplamak için kullanılan formül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" 2n x 2n
Soru Açıklaması
14.
“Meydana gelen fenotip biri anneden diğeri babadan olmak üzere iki kalıtım faktörünün etkisiyle (dominant ya da resesif) meydana gelmektedir. Yavru (F1) genotipinde bu iki faktörü de taşımakta ve kendi yavrularına da (F2) rastgele sadece birini geçirmektedir.” 

 

      Yukarıdaki açıklama Mendel Kanunlarından hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Ayrışma-Segregasyon İlkesi
Soru Açıklaması
15.
Bir canlının fenotipinin meydana gelmesini sağlayan genetik yapıya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Genotip
Soru Açıklaması
16.
Canlılarda renk, şekil gibi daha çok gözle görülebilir olan ve popülasyondaki bireyler arasında çok faklı sınıflar oluşturmayan özelliklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Nitel karakterler
Soru Açıklaması
17.
Genotipinde bir karakter için heterozigot olup, iki gen çifti taşıyan ve bu genler arasında gen bağlılığı bulunan bir canlıda, bu genlerin dominant olanlarının bir kromozomda, resesif olanlarında diğer kromozom üzerinde bulunması durumuna ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Coupling genler
Soru Açıklaması
18.
 Bir canlının sadece üreme hücrelerinde oluşan mutasyona ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Germline mutasyon
Soru Açıklaması
19.
''Krossing-over'' da kromotitler arasında eşleşme ve kapanma sağlayarak kromotitleri bir arada tutan protein yapıya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Sinaptonemal kompleks
Soru Açıklaması
20.
Vücutlarında genetik olarak farklı hücrelere sahip canlılara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Mozaik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  Açıköğretim Sınav Giriş Sistemi 18 Nisan 2020 tarihinde erişime açılıyor