logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER GENETİK - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
 “Baz” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Kromozom üzerindeki genlerin bulunduğu bölgelerdir.
Soru Açıklaması
2.
Ekvatoral Plak hücre bölünmesinin hangi aşamasında meydana gelir? 
Doğru Cevap: "A" Metafaz
Soru Açıklaması
3.
Yapılan bir trihibrit birleştirmede F2 uşağındaki genotip sayısını hesaplamak için kullanılan formül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" 3 n
Soru Açıklaması
4.
 Eğer bir mutasyon gamet oluşturmayan dokularda meydana geliyorsa buna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Somatik mutasyon
Soru Açıklaması
5.
“Aynı penetrans, genotip ve çevre koşullarında bireylerin sahip oldukları genotipik özellikleri farklı fenotipik derecelerde göstermeleri” olarak tanımlanan gen etkileşimi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Ekspresiviti
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisinde “epistazis” tanımı doğru olarak yapılmıştır? 
Doğru Cevap: "B" Bir karakterin oluşumunda allel olmayan birden fazla genin etkili olmasıdır.
Soru Açıklaması
7.
Cinsiyet ile sınırlı kalıtıma aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Boynuz oluşumu
Soru Açıklaması
8.
 Y kromozomu üzerinde taşınan baskın bir hastalıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Hasta babanın sadece erkek çocukları hastadır.
Soru Açıklaması
9.
Hücre bölünmesinin gerçekleşmediği dönemde kromozomda bulunan genetik materyal aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Kromatin
Soru Açıklaması
10.
Watson-Crick modeli olan ve biyolojik DNA olarak da adlandırılan en kararlı DNA formu aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" B-DNA
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER GENETİK - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
DNA’nın yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" DNA yapısında pirimidin olarak timin bulunmaz.
Soru Açıklaması
12.
Ökaryotlarda protein sentezindeki ilk aminoasit aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Metionin
Soru Açıklaması
13.
Protein sentezi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" DNA da sadece ekzonlarda kodlanan bilgiler proteine çevrilir.
Soru Açıklaması
14.
DNA’nın tek ya da her iki ipliğinde kırılmalar yaparak sarmaldaki aşırı bükülmeleri ve dönüşleri gevşeterek denatürasyona yardımcı olan enzim aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" DNA giraz
Soru Açıklaması
15.
Tersinir mutasyonun doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Şekillenen nokta mutasyonlarının yabanıl tipe dönmesine neden olan mutasyon tipidir.
Soru Açıklaması
16.
Pürinden pirimidine değişimi tanımlayan mutasyon tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Transversiyon mutasyonu
Soru Açıklaması
17.
Çoklu gen ailelerinin oluşumunda rol oynayan kromozomal sapma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Duplikasyon
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi klonlamada sıklıkla kullanılan vektörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Prob
Soru Açıklaması
19.
 Bir organizmadan diğerine genetik materyal aktarımını kapsayan bir dizi işlemler bütününe ne ad verilir? 

 
Doğru Cevap: "D" Rekombinant DNA teknolojisi
Soru Açıklaması
20.
Polimeraz Zincir Reaksiyonunu (PCR) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Taq polimeraz enzimi sadece 90ºC’nin üzerinde aktiftir ve düşük ısılarda çalışmaz.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ÖN MUHASEBE YAZILIMLARI ve KULLANIMI - 1. SINIF - (2018 - BAHAR / ARA SINAV) - AÖF/ÖNLİSANS