logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER GENETİK - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
“Tiftik verimi” karakteri aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisine dahil edilebilir?
Doğru Cevap: "E" Metrik karakter
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki organellerden hangisi hücre içerisindeki protein sentezinden sorumludur? 
Doğru Cevap: "B" Ribozom
Soru Açıklaması
3.
Canlılarda fonksiyonel olan enzim, protein, makro ve mikro moleküllerin yanı sıra kalıtsal özelliklerinin kodlarını taşıyan DNA parçasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Gen
Soru Açıklaması
4.
 Vücutlarında genetik olarak farklı hücrelere sahip canlılara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Mozaik
Soru Açıklaması
5.
Fenotipin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? 
Doğru Cevap: "A" Dış görünüm
Soru Açıklaması
6.
Beagle köpek ırkında deri renginde alacalığın çeşitlilik göstermesi aşağıdaki gen etkileşimlerinden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Ekspiresiviti
Soru Açıklaması
7.
Cinsiyete bağlı kalıtım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Pangenezis sonucunda görülür.
Soru Açıklaması
8.
Holoandrik kalıtım ne demektir? 
Doğru Cevap: "C" Memelilerde Y kromozomunda bulunan genlerin oluşturulduğu kalıtım şeklidir.
Soru Açıklaması
9.
 DNA’nın en kararlı hali olan ve Watson-Crick modeline göre standart yapı olarak kabul edilen DNA çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" B-DNA
Soru Açıklaması
10.
Sentromeri kromozomun bir kolunun ucunda yer alan kromozomlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Telosentrik
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER GENETİK - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Ortalama 50-60 ya da daha az sayıdaki nükleotitin birleşmesi ile oluşan yapı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Oligonükleotit
Soru Açıklaması
12.
 mRNA’daki bilginin proteine çevrilmesi sırasında doğru amino asitin bağlanmasını sağlayan enzim aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Aminoaçil sentetaz
Soru Açıklaması
13.
DNA replikasyonu sırasında oluşan kısa DNA parçalarına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Okazaki
Soru Açıklaması
14.
Transkripsiyonla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" DNA kalıp olarak kulanılır.
Soru Açıklaması
15.
 Şekillenen nokta mutasyonlarının yabanıl tipe dönmesine neden olan mutasyon tipi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Tersinir mutasyon
Soru Açıklaması
16.
Kromozom sayı ve yapılarının incelenmesi amacıyla G-bantlama gibi çeşitli boyama metodlarının kullanıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Karyotipleme
Soru Açıklaması
17.
Spontan mutasyonların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" DNA replikasyonundaki hatalar
Soru Açıklaması
18.
Yaklaşık 10 nükleotid uzunluğunda çok sayıda primer kullanılarak genom üzerinde rastgele bölgelerin PCR yoluyla çoğaltılması ve görüntülenmesine dayanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" RAPD yöntemi
Soru Açıklaması
19.
Transgenik organizma elde edilmesinde, kesilip-yapıştırılan DNA parçasını taşıyan ve aracı olarak kullanılan canlılara ne ad verilir? 

 
Doğru Cevap: "B" Vektör
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi mikroenjeksiyon tekniğinin aşamalarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Her bir zigotun yeni embriyolara aktarılması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ADALET MESLEK ETİĞİ - 1. SINIF - ADALET - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS