logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER FİZYOLOJİ - (2016 - GÜZ ARA)
1.
Yarı geçirgen zardan geçemeyen kolloid maddelerin meydana getirdiği basınç aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Onkotik basınç
Soru Açıklaması
2.
Hücre içinde sudan sonra en fazla bulunan, bir kısmının hücrenin yapısında rol alıp hücrenin kimyasal reaksiyonlarını hızlandırdığı madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Protein
Soru Açıklaması
3.
İçerisinde kırktan fazla enzim barındıran ve hücre içi sindirim sistemini oluşturan organel aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Lizozom
Soru Açıklaması
4.
I. Hücre zarı sınırında bir molekül, hücre dışında bir taşıyıcı proteine bağlanır. 

II. Molekül-taşıyıcı protein kompleksi zar boyunca hareket eder.

III. Sonunda bir enzim aracılığıyla ve ATP'den gelen enerji ile molekül ve taşıyıcı protein ayrılır. Molekül serbest bırakılır. 

IV. Taşıyıcı protein tekrar eski durumuna dönemez. 

 

 

Aktif taşımayla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
 Vücuttaki tampon sistemler içerisinde en çok etkinlik gösteren sistem aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Bikarbonat Tampon Sistemi
Soru Açıklaması
6.
I. Troid bezi 

II. Böbrek üstü bezleri

III. Hipofiz 

IV. Epifiz 

 

 

Yukarıdakilerden hangilerinin vücuttan tamamen çıkarılması anemiye neden olur? 

 
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.
Kemik iliğinde megakaryositlerin sitoplazmalarının parçalanmasıyla oluşan hücreler aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Kan pulcukları (trombositler)
Soru Açıklaması
8.
Alyuvarlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Alyuvar yüzeyi pozitif elektrik yüklü olduğu için kan damarlarının endotelyum yüzeyine yapışmaz.
Soru Açıklaması
9.
Trombüs ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? 
Doğru Cevap: "B" Trombüs arterlere oranla venalarda daha az görülür.
Soru Açıklaması
10.
Antikor salgılayan plazma hücrelerine dönüşebilen akyuvar tipi aşağıdakilerden hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "A" B lenfositler
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER FİZYOLOJİ - (2016 - GÜZ ARA)
11.
Sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında bulunan kalp kapakçığı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Triküspidal kapak
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi kanın venöz dönüşüne etkili faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Venaların lümenlerinin geniş olması
Soru Açıklaması
13.
Kalbin ileti sistemi içerisinde yer alan, kalbin hareketini başlatan ve hızını tayin eden (peysmaker) bölge aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Sinoatriyal düğüm
Soru Açıklaması
14.
Çeşitli alerjilere neden olan maddelerin oluşturduğu aşırı alerjik reaksiyon sonucunda vücutta büyük oranda histamin salgılanması ile ortaya çıkan şok çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Anaflaktik şok
Soru Açıklaması
15.
Kalbin en dış kısmını saran zar aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Perikard
Soru Açıklaması
16.
Distal tubulün duvarında tam Jugstaglomerular hücrelere deği sağlayacak şekilde bulunan ve Na iyonuna karşı duyarlı olan hücreler aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Makula Densa hücreleri
Soru Açıklaması
17.
Solunumun sinirsel kontrolünde sürekli olarak inspirasyon merkezini uyarma eğiliminde olan yapı aşağıdaki hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Apneustik merkez
Soru Açıklaması
18.
 Akciğerlerin delinmesi veya göğüs duvarının yaralanması ile plöyral boşluğa hava girmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Pnömotoraks
Soru Açıklaması
19.
 Bir takım maddelerin kandan alınarak tubul sıvısına (idrar sıvısına) aktarılması olayına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Tubuler sekresyon
Soru Açıklaması
20.
Solunumun geçici bir süre durma haline ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Apnea
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - (I) - 1. SINIF - (2015 - GÜZ / ÜÇ DERS) - AÖF/ÖNLİSANS