logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER FİZYOLOJİ - (2014 - GÜZ ARA)
1.
Difüzyonun tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" İyon ve moleküllerin hareketlerine bağlı olarak bir maddenin diğer bir madde içinde yayılmasıdır.
Soru Açıklaması
2.
Onkotik basınç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Plazmada proteinlerin derişimi hücrelerarası sıvı ile aynıdır.
Soru Açıklaması
3.
Hücre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Lipidler sudan sonra hücrelerde en fazla bulunan maddelerdir.
Soru Açıklaması
4.
I. Hücre zarı sınırında bir molekül, hücre dışında bir taşıyıcı proteine bağlanır. 

II. Taşıyıcı protein tekrar eski durumuna döner. Takiben başka moleküllere bağlanarak işlem devam eder. 

III. Sonunda bir enzim aracılığıyla ve ATP den gelen enerji ile molekül ve taşıyıcı protein ayrılır. Molekül serbest bırakılır. 

IV. Molekül-taşıyıcı protein kompleksi zar boyunca hareket eder.

 

 

 Aktif taşıma mekanizmasında gerçekleşen olaylar dizisi sıra ile aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" I, IV, III, II
Soru Açıklaması
5.
Hücre içi sıvıda ve hücre dışı sıvıda çoğunlukta bulunanlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hücre içi; Proteinler ve potasyum - Hücre dışı; sodyum ve klor
Soru Açıklaması
6.
 Kanatlılarda bursa fabriceusa, memelilerde ise bu organın karşılığı olan lenfoid dokulara gelerek başkalaşıma uğrayan hücreler kana karışırlar. Sıvısal (humoral) bağışıklıkta rol oynayan bu hücreler aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Lenfosit
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisinde hemoglobin tanımlanmıştır? 
Doğru Cevap: "C" Alyuvarlara kırmızı rengini veren bir kromoproteindir.
Soru Açıklaması
8.
 Bazı zehirler, virüsler, bakteri toksinleri, kan parazitleri, bazı ilaçlar, hatalı kan aktarmalar gibi alyuvar zarını yıkıma uğratan etkenler hangi tip anemiye neden olurlar? 
Doğru Cevap: "C" Hemolitik anemi
Soru Açıklaması
9.
Diapedesis ne demektir? 
Doğru Cevap: "C" Akyuvarların, kan damarı endotel hücreleri aralığından yalancı ayaklar çıkararak doku aralığına geçmesine denir.
Soru Açıklaması
10.
İnsanlarda beden ağırlığının ne kadarı kandan oluşmaktadır? 
Doğru Cevap: "E" 1/13
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER FİZYOLOJİ - (2014 - GÜZ ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisinde kalpte oluşan uyarımların iletimi doğru sırada verilmiştir? 
Doğru Cevap: "D" Sinoatriyal düğüm – Atriyoventriküler düğüm – His demeti – Purkinje lifleri
Soru Açıklaması
12.
Kalbin metabolizmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Kalpte enerji, sadece anaerobik yoldan sağlanır.
Soru Açıklaması
13.
Sol kulakçık ile sol karıncık arasında aşağıdaki kalp kapakçıklarından hangisi bulunur? 
Doğru Cevap: "A" Biküspidal kapak
Soru Açıklaması
14.
Aşağıda kan damarlarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Pulmoner arterler oksijence zengin kan taşırken, pulmoner venalar oksijence fakir kan taşır
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi bir enfeksiyon nedeniyle sistemik yangı yanıtının ortaya çıkması ve böylece kan akımının düzensiz dağılımı sebebiyle doku kanlanmasında yetersizlik veya hücresel oksijen kullanımındaki bozukluklara bağlı gelişen şok çeşididir? 
Doğru Cevap: "A" Septik şok
Soru Açıklaması
16.
Maddelerin böbreklerden aktif olarak geri emilmesinin üst sınırına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Maksimal transport
Soru Açıklaması
17.
Kanatlılarda azot son ürünü yerine aşağıdakilerden hangisi oluşur? 
Doğru Cevap: "D" Ürik asit
Soru Açıklaması
18.
Yararsız veya zararlı maddelerin kandan alınarak tubul sıvısına verilmesi olayı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Sekresyon
Soru Açıklaması
19.
Distal tubullerden suyun geri emilimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Hipotalamusta veya hipofizde bozukluk olduğu zaman ADH hormonunun salgılanması engellenebilir; ancak bu durumda distal tubullerden suyun geri emilimi devam eder.
Soru Açıklaması
20.
 Solunum, kalp ve diğer organ kaslarının hastalıklarında görülen, güç solunum şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Dyspnea
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ - (I) - 2. SINIF - ADALET - (2016 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS