logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL VETERİNER FARMAKOLOJİ ve TOKSİKOLOJİ - (2015 - BAHAR ARA)
1.
Aşağıdaki farmakoloji dallarından hangisi ilaçların vücuttaki etkileri ve etki şekilleri ile ilgilenir?
Doğru Cevap: "B" Deneysel farmakoloji
Soru Açıklaması
2.
Bitkisel maddelerin (alkaloitler, glikozitler, albuminler, pektinler, şekerler gibi) çözücülerle (su, etilalkol, eter, kloroform gibi), değişik sıcaklıklarda (oda sıcaklığı ile 100ºC arasında) ve sürelerde (genellikle 5 dakika-24 saat arasında) temasta tutulmaları sonucu çözünebilen kısımlarının ayrılması işlemine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Özütleme
Soru Açıklaması
3.
Haplara göre daha yumuşak kıvamda, yuvarlak veya yumurta biçiminde olan; ağızdan çiğnenmeden yutularak kullanılan; kokulu, acı lezzetli, kusturucu ve irkiltici maddeler içerdiğinden, ağız mukozası ile uzun süre temas etmemesi gereken ilaç şekli aşağıdakilerden hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "E" Bol
Soru Açıklaması
4.
 Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizma kaynaklı ilaç maddelerinden biridir? 
Doğru Cevap: "A" Penisilin G
Soru Açıklaması
5.
İlaçların dozunun tayininde ağızdan verilen ilaç miktarı bir birim (1 olarak) olarak alınır; diğer yollarla uygulama bununla oransal olarak belirlenir ve ifade edilir. Yukarıdaki bilgi göz önünde bulundurulduğunda, bir hayvana ağızdan 2000 mg verilen bir madde kas-içi yolla ne kadar verilir?
Doğru Cevap: "D" 200 mg
Soru Açıklaması
6.
Vücutta biyotransformasyon tepkimeleri ile kendisi kadar etkili metabolit oluşturan madde aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Fenilbutazon
Soru Açıklaması
7.
Adrenerjik sinir uçlarında bulunan Na,KATPazı (amin pompası) engelleyip, sinir ucuna noradrenalin geri alınmasını önleyerek etkisini oluşturan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Kokain
Soru Açıklaması
8.
İlaçların hücre zarlarından basit geçişle emilmesinde aşağıdaki unsurlardan özellikle hangisi emilme hızını artırıcı yönde değiştirir? 
Doğru Cevap: "E" Yağ/su dağılım katsayısı yüksek olma
Soru Açıklaması
9.
Grizeofulvin aşağıdaki doku, organ veya yapılardan hangisinde diğerlerine göre çok daha fazla miktarda birikir? 
Doğru Cevap: "E" Keratinli yapılar
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin (+)-izomeri (d-izomer) daha etkilidir? 
Doğru Cevap: "B" Pantotenik asit
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL VETERİNER FARMAKOLOJİ ve TOKSİKOLOJİ - (2015 - BAHAR ARA)
11.
Çizgili kas, kalp kası, düz kas, salgı bezleri gibi kendilerine has görev yapan hücrelere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Efektör hücreler
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki maddelerden hangisi adrenerjik sinir uçlarında noradrenalin sentezini önleyerek etkiye sebep olur? 
Doğru Cevap: "A" α-Metilparatirozin
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki maddelerden hangisi nöromusküler kavşaklardaki nikotinikasetilkolin reseptörlerde (nAk-R’ler) uyarı geçişini engelleyerek, çizgili kaslarda gevşemeye sebep olur? 
Doğru Cevap: "B" d-Tubokürarin
Soru Açıklaması
14.
Sinaps ve kavşaklarda ilaçların etkilerine aracılık eden reseptörler bulunur; bunların bazıları son derece özel etkiye/etkilere aracılık ederler. 

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi adrenerjik sinaps ve kavşaklarda bulunan reseptörlerden sadece β2-adrenerjik reseptörleri (β2A-R’ler) uyararak solunum yolları düz kaslarını gevşetir ve solunum açıcı olarak kullanılır? 
Doğru Cevap: "D" Terbutalin
Soru Açıklaması
15.
Fizostigmin; kolinerjik sinaps ve kavşaklarda aşağıdakilerden hangisini engeller ve nöromedyatör maddenin (asetilkolin) bu kesimlerde birikmesine yol açarak etkilerini oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Asetilkolin esteraz
Soru Açıklaması
16.
 Aşağıdakilerden hangisi tansiyonun düşürülmesi için kullanılır? 
Doğru Cevap: "C" Kaptopril
Soru Açıklaması
17.
 Diazepam hangi mekanizmayla iştahı artırır? 
Doğru Cevap: "B" Gamma amino butirik asiti uyararak
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi bir prokinetiktir? 
Doğru Cevap: "A" Domperidon
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Diabetes İnsipitus’ta kullanılır? 
Doğru Cevap: "C" Desmopressin
Soru Açıklaması
20.
Koyu kıvamlı mukusun eritilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olur? 
Doğru Cevap: "C" Dembreksin
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  HAYVAN DAVRANIŞLARI ve REFAHI - 1. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2013 - BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS