logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL VETERİNER FARMAKOLOJİ ve TOKSİKOLOJİ - (2014 - BAHAR ARA)
1.
 Bitkisel ve hayvansal ilaçlı maddeler ile madensel ve organik maddelerin alkol, sulu-alkol, eter, alkollü-eter gibi çözücüler kullanılarak çözünebilir kısımlarının çözdürülmesiyle hazırlanan, genellikle renkli sıvı ilaçlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Tentür
Soru Açıklaması
2.
Sağaltımda kullanılan ilaçların şekilleri, hazırlanmaları ve standardizasyonuyla ilgilenen farmakoloji altbilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "C" Galenik farması
Soru Açıklaması
3.
 İlacın hastada belirtileri ortadan kaldırarak geçici bir iyileşme sağlayacak şekilde oluşturduğu etkiye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Palyatif etki
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılan miktarına (doz) göre hem ilaç hem fizyolojik madde hem de zehir olarak etkir? 
Doğru Cevap: "A" Vitamin D
Soru Açıklaması
5.
Etkin maddeler yanında, dolgu maddeleri, yapıştırıcılar, bağlayıcı ve ıslatıcılar, yapışma önleyiciler, kaypaklık ve parlaklık vericiler, dağıtıcılar, nem çekiciler, tat ve koku düzelticiler, renk vericiler gibi çok sayıda yardımcı maddelerin katılmasıyla hazırlanan ilaç türüne ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Tablet
Soru Açıklaması
6.
Aspirin ve benzeri ilaçların etkileri (ateş düşürücü, ağrı kesici gibi) aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Prostaglandin sentetaz
Soru Açıklaması
7.
 Aşağıdak i ilaçlardan  hangisi  emilip  dolaşıma  geçer  ve  plazma  proteinlerine yüksek  oranda   ( ≥%80) bağlanır? 
Doğru Cevap: "B" Koumarin
Soru Açıklaması
8.
UDP-glukuronil transferaz eksikliği sebebiyle aşağıdaki hayvanlardan hangisi bazı ilaçlara (aspirin gibi) özellikle duyarlıdır? 
Doğru Cevap: "D" Kedi
Soru Açıklaması
9.
 İlaçların hücre zarlarından basit geçişle emilmesinde aşağıdakilerden özellikle hangisi emilme hızını artırıcı yönde değiştirir? 
Doğru Cevap: "B" Yağ/su dağılım katsayısının düşük olması
Soru Açıklaması
10.
Vücuttan atılma yarı-ömrüne göre değerlendirildiğinde, aşağıdaki ilaçlardan hangisi çok yavaş atılanlar (t1/2:≥24 saat) grubunda yer alır? 
Doğru Cevap: "A" Digitoksin
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL VETERİNER FARMAKOLOJİ ve TOKSİKOLOJİ - (2014 - BAHAR ARA)
11.
Sinaps ve kavşaklarda ilaçların etkilerine aracılık eden reseptörler bulunur; bunların bazıları ilacın son derece özel etkisine/etkilerine aracılık ederler. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi adrenerjik sinapslarda bulunan reseptörlerden sadece β2-adrenerjik reseptörleri (β2A-R’ler) etkileyerek (uyararak) solunum yollarındaki düz kasları gevşeterek nefes alıp-vermeyi kolaylaştırır ve bu amaçla kullanılır? 
Doğru Cevap: "D" Terbutalin
Soru Açıklaması
12.
Sempatik sinir sisteminde ilaçların etkisine aracılık eden iki adrenerjik reseptör alt-tip (α-adrenerjik reseptörler ve β-adrenerjik reseptörler) bulunur; ilaçlardan bazıları bu reseptörlerden sadece bir alt-tipini etkileyecek kadar özel etkilidir. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi hemen tümüyle β- adrenerjik reseptörler için uyarıcı olarak etkir? 
Doğru Cevap: "C" İzoproterenol
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi kanser ve benzeri hastalıklar sırasında oluşan çok şiddetli ağrıların kesilmesinde kullanılan son derece etkili ağrı kesicilerdendir? 
Doğru Cevap: "D" Fentanil
Soru Açıklaması
14.
Hastada korku, heyecan, endişe (anksiyete) gibi duyuları yatıştırarak sakinleşme sağlamak için (kuruntuyu gidermek için) aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? 
Doğru Cevap: "B" Diazepam
Soru Açıklaması
15.
 Sinir uçlarında nöromedyatör sentez zincirinde onun yerine geçerek sentezlenen, sinir ucunda depolanan, sinir uyarısıyla ona benzer şekilde salıverilen ve böylece etki oluşturan madde yalancı- nöromedyatör diye bilinir. Aşağıdaki maddelerden hangisinin etkisi böyle bir etki şekli ile açıklanır?
Doğru Cevap: "E" α-Metildopa
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi adrenokortikotropik hormonun kullanım amaçlarından biridir? 
Doğru Cevap: "E" Sığırların primer ketozisi
Soru Açıklaması
17.
Karbetosin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" Sentetik oksitosin analoğudur.
Soru Açıklaması
18.
 Kedi ve köpeklerdeki mide asit salgısını kontrol etmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? 
Doğru Cevap: "A" Simetidin
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi bir damar genişleticidir? 
Doğru Cevap: "B" Nitrogliserin
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi yağlı bir sürgüttür? 
Doğru Cevap: "C" Parafin likit
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ENVANTER ve BİLANÇO - 2. SINIF - (2019 - GÜZ /DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS