logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL VETERİNER FARMAKOLOJİ ve TOKSİKOLOJİ - (2013 - BAHAR ARA)
1.
Etkin maddeler yanında, dolgu maddeleri, yapıştırıcılar, bağlayıcı ve ıslatıcılar, yapışma önleyiciler, kaypaklık ve parlaklık vericiler, dağıtıcılar, nem çekiciler, tat ve koku düzelticiler, renk vericiler gibi yardımcı maddelerin katılmasıyla hazırlanan ilaç şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tablet
Soru Açıklaması
2.
 İlaçların, su, alkol, sulu-alkol, yağ ve diğer çözücülerde çözdürülmesiyle hazırlanan ilaç şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Çözelti
Soru Açıklaması
3.
 Bir ilacın sağaltım yönünden hasta için güvenliğini gösteren en önemli ölçütlerden biri sağaltım indeksidir. Sağaltım indeksi, ilacın öldürücü dozu ile sağaltıcı dozu arasındaki oranı veya genişliği ifade eder. Buna göre, aşağıdaki oranlardan hangisi bir ilacın sağaltım indeksinin geniş olduğunu gösteren sınır değerdir? 
Doğru Cevap: "B" 4/1
Soru Açıklaması
4.
İlaç, hastada sebebi ortadan kaldırarak tam bir iyileşme sağlayabilir. Yukarıda belirtilen şekilde etki oluşturan maddeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Etiyotrop ilaç
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki ilaçlardan hangisi yarı-sentetik olarak hazırlanır? 
Doğru Cevap: "D" Ampisilin
Soru Açıklaması
6.
Bir maddenin ağızdan verildikten sonra sindirim kanalından emilirken ve/veya karaciğerden ilk geçişte büyük ölçüde değişikliğe ve sonuçta etki kaybına uğramasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Sistemik-öncesi metabolizma
Soru Açıklaması
7.
 Vücuttan atılma yarı-ömrüne göre değerlendirildiğinde, aşağıdaki ilaçlardan hangisi çabuk atılanlar (t½: 1-4 saat) grubunda yer alır? 
Doğru Cevap: "E" Ketamin
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki maddelerden hangisi kanda yapılan ölçümler, ilaç ve benzeri maddelerin doku ve organlara yönelik zehirli/zararlı etkilerinin incelenmesinde önemlidir? 
Doğru Cevap: "A" Kreatinin
Soru Açıklaması
9.
 Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin etkisi, hücre zarında gerilime-bağımlı sodyumkanallarının açılmasını engellemesiyle ilgilidir? 
Doğru Cevap: "D" Prokain
Soru Açıklaması
10.
İlaç-reseptör etkileşmesinde, aşağıdaki maddelerden hangisi düalist etkilidir? 
Doğru Cevap: "C" Nalorfin
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL VETERİNER FARMAKOLOJİ ve TOKSİKOLOJİ - (2013 - BAHAR ARA)
11.
Hastada korku, heyecan, endişe (anksiyete) gibi duyuları yatıştırarak; hastanın sakinleşmesini sağlamak için (kuruntuyu gidermek için) aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kullanılması gerekir? 
Doğru Cevap: "D" Diazepam
Soru Açıklaması
12.
Adrenerjik nöron blokörü olarak etkiyip damarları genişletmek ve böylece kan basıncını düşürmek için kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Guanetidin
Soru Açıklaması
13.
Düz kas spazmı (sancı), organik fosforlu (malatiyon), karbamat (karbaril) gibi insektisitlerle zehirlenme hallerinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? 
Doğru Cevap: "C" Hiyosin-N-butilbromür
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki ilaçlardan hangisi hemen tümüyle β-adrenerjik reseptörler için uyarıcı olarak etkir?
Doğru Cevap: "E" İzoproterenol
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki maddelerden hangisi sinaps veya kavşaklarda nöro-modulatör olarak görev yapar? 
Doğru Cevap: "A" P-maddesi
Soru Açıklaması
16.
Metilli ksantinler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Ağrıyı keser.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki hormonlardan hangisinin eritropoyetik etkisi vardır? 
Doğru Cevap: "B" Testosteron
Soru Açıklaması
18.
 Aşağıdakilerden hangisi “öksürüğü dindiren” anlamına gelir? 
Doğru Cevap: "B" Antitüssif
Soru Açıklaması
19.
Klenbuterolle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Balgam söktürür.
Soru Açıklaması
20.
Ülser tedavisinde kullanılan kolestraminin etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mukozayı örtme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TIP TERİMLERİ - 1. SINIF - (2018 - GÜZ / DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS