logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER BİYOKİMYA - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
Hücre içi sıvısı organizma suyunun yüzde kaçını oluşturur? 
Doğru Cevap: "A" 70
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi trehaloz bağlanma tipine sahip karbonhidrattır? 
Doğru Cevap: "A" Sakkaroz
Soru Açıklaması
3.
Gliserol taşımayan lipitlerde gliserol yerine bulunan molekül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Sfingozin Alkol
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi taşıyıcı protein grubundandır? 
Doğru Cevap: "B" Hemoglobin
Soru Açıklaması
5.
 Aşağıdakilerden hangisi inhibisyon çeşidinde reaksiyon substrat artışından etkilenmez?
Doğru Cevap: "A" Nonkompetetif
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi reversibl inhibisyon etkeni değildir? 
Doğru Cevap: "B" DPF
Soru Açıklaması
7.
Kompetetif inhibisyon oluşturmak için metil alkol ile aşağıdaki maddelerden hangisi yarışmaya sokulur? 
Doğru Cevap: "B" Etil alkol
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi enzim sınıflandırılmasında yer alan altı ana gruptan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Epimerazlar
Soru Açıklaması
9.
Hayvanlarda en önemli görevi ksantinin, ürik aside oksidasyonunu katalizleyen ksantin oksidaz enziminin yapısına katılmak olan mineral aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Mo
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki minerallerden hangisi molibden ile birbirine karşıt çalışır? 
Doğru Cevap: "C" Cu
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER BİYOKİMYA - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
Mağnezyum miktarının kanda artmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Hipermagnezemi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi fosforun organizmadaki başlıca görevlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Sinirsel uyarıların iletilmesinde gereklidir.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi suda eriyen vitaminlerden biri değildir? 

 
Doğru Cevap: "C" Fillokinon
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliğinde epitel hücreleri çekirdeklerini kaybederek metaplaziye uğrarlar? 
Doğru Cevap: "E" Vitamin A
Soru Açıklaması
15.
Nikotinamidi triptofan molekülünden sentezleyemeyen hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kedi
Soru Açıklaması
16.
Tiyamin pirofosfat molekülü ilk önce hangi organda defosforile olur? 
Doğru Cevap: "D" Böbrek
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi pankreasın langerhans adacıklarının δ-hücrelerinden ve hipotalamustan salınan bir petit hormondur? 
Doğru Cevap: "C" Somatostatin
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisinin salınımı “büyüme hormonu salgılatıcı hormon” ve “büyüme hormonu salınımını durdurucu hormon” aracılığıyla düzenlenir? 
Doğru Cevap: "E" Somatotropik hormon
Soru Açıklaması
19.
Hipofiz ön lobu (Adenohipofiz) hormonlarına aynı zamanda ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tropik Hormonlar
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi cinsiyet bezi hormonlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Epinefrin
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  MEDENİ HUKUK I - 1. SINIF - ADALET - (2014- GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS