logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER BİYOKİMYA - (2015 - BAHAR ARA)
1.
  Süspansiyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" İçindeki tanecikler dializ işlemi ile ayrılabilir.
Soru Açıklaması
2.
İntravasküler sıvı teriminin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Damar içi sıvısı
Soru Açıklaması
3.
Moleküller arası su ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Vücutta hareket halindeki sudur.
Soru Açıklaması
4.
 100 ml çözelti içinde, istenilen % kadar gram madde içeren çözeltilere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Yüzde (%) çözelti
Soru Açıklaması
5.
Plazma ile interstisyel kısım arasında kapiller damarlar aracılığıyla gerçekleşen su ve çözünmüş maddelerin değiş tokuşunun birbirine zıt etkili basınçların sonucunda oluştuğunu öne süren hipotez aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Starling Hipotezi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi ketozdur? 
Doğru Cevap: "D" Ribuloz
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi galaktozdan oluşan şeker alkolüdür? 
Doğru Cevap: "E" Dulsitol
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi monosakkaritlerin substitüsyon ürünüdür? 
Doğru Cevap: "B" Galaktozamin
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi homopolisakkarittir? 
Doğru Cevap: "E" Glikojen
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi indirgeyici özellik göstermez? 
Doğru Cevap: "C" Sakkaroz
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER BİYOKİMYA - (2015 - BAHAR ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi yapılarında gliserol ve fosfat bulunmayan, seramide bağlı olarak karbonhidrat içeren bir sfingolipittir? 
Doğru Cevap: "E" Glikosfingolipidler
Soru Açıklaması
12.
En fazla karbon sayısına sahip en basit doymuş yağ asidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Serotik Asit
Soru Açıklaması
13.
Adrenal korteks hormonlarının halka yapısına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Steran
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisinde linolenik asidin karbon ve çift bağ sayısı sırasıyla birlikte ve doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 18/3
Soru Açıklaması
15.
Gliserol ve esterleşmiş halde fosforik asit taşıyan lipitlere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Fosfogliseritler
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi üç aminoasitten oluşan bir tripeptitdir? 
Doğru Cevap: "B" Glutatyon
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi sadece tavuklar için esansiyel olan aminoasitlerden biridir? 
Doğru Cevap: "C" Glisin
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi fosfoproteinlere örnektir? 
Doğru Cevap: "B" Kazein
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin sekonder yapılarında bulunan bağlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" İyonik bağ
Soru Açıklaması
20.
DNA’daki genetik bilginin protein yapısına aktarılmasında kalıplık görevi yapan aracı molekül aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" mRNA
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  VETERİNER MİKROBİYOLOJİ ve EPİDEMİYOLOJİ - 2. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS