logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER ANATOMİ - (2016 - GÜZ ARA)
1.
 Gevişgetirenlerde kaç adet parmak vardır? 
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
2.
Leğen boşluğunda plica genitalis’in üstünde kalan boşlukta aşağıdaki organlardan hangisi bulunur?
Doğru Cevap: "D" Düz bağırsak (rectum)
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kanatlı hayvanlardan hindinin Latince karşılığıdır? 
Doğru Cevap: "B" Meleagris gallopavo
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi göğüs kafesinin arka açıklığını tanımlar?
Doğru Cevap: "E" Apertura thoracis caudalis
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi os coxae’yi şekillendiren üç kemikten biridir? 
Doğru Cevap: "B" Os pubis (çatı kemiği)
Soru Açıklaması
6.
Regio pubis’in iki yanında yer alan sağlı sollu kasık bölgelerine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Regio inguinalis dextra et sinistra
Soru Açıklaması
7.
Radius ve ulna’nın birbiriyle bağlantısının hareketli eklem olduğu hayvanlarda görülen iç rotasyon hareketine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Pronation
Soru Açıklaması
8.
Köpekte sternum’a bağlanmaksızın karın kaslarına dayalı olarak uzanan son kaburga çiftine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Yüzücü kaburgalar (costae fluctuantes)
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi diaphragma üzerindeki göğüs ve karın boşluğunu ilişkilendiren deliklerdendir? 
Doğru Cevap: "B" Hiatus aorticus
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki hayvanlardan hangisi unguligrad (tırnaklarıya yere basan) dır? 
Doğru Cevap: "A" At
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER ANATOMİ - (2016 - GÜZ ARA)
11.
Her iki yanda bulunan karın kaslarının yassı kirişlerinin karnın alt duvarı ortasında birbirlerine kenetlenerek oluşturdukları beyaz çizgiye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Linea alba
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi bir kemiğe tutunarak o kemikten çıkan kasın sonladığı yeri ifade eder? 
Doğru Cevap: "C" Terminatio
Soru Açıklaması
13.
Karın tükürük bezi, aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "E" Pancreas
Soru Açıklaması
14.
Tek odacıklı basit mide aşağıdaki hayvanlardan hangisinde bulunur? 
Doğru Cevap: "C" Köpek
Soru Açıklaması
15.
Yutağı, yemek borusuna bağlayan bölgeye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Vestibulum esophagi
Soru Açıklaması
16.
Şirden ya da mayalık da denilen gevişgetiren midesi, Latince olarak aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 
Doğru Cevap: "E" Abomasum
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki arka bacak kaslarından hangisi uyluğun yan ve arka tarafında yer alan kaslardandır? 
Doğru Cevap: "D" Musculus biceps femoris
Soru Açıklaması
18.
Atlarda bağırsakların uzunluğu, yaklaşık olarak vücut uzunluklarının kaç katı kadardır?
Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması
19.
Kasıldığında kaburgaları aşağıya ve içe bastırarak nefes vermeye yardım eden kas grubu aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Musculi intercostales interni
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki sırt kaslarından hangisi üçgen şeklinde, geniş, ince ve yassı şekilli bir kas olup iki kürek kemiği arasında bulunur? 
Doğru Cevap: "D" Musculus trapezius
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI - 1. SINIF - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS