logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER ANATOMİ - (2014 - GÜZ ARA)
1.
Aşağıdakilerden hangisi göğüs kafesinin arka açıklığını tanımlar? 
Doğru Cevap: "E" Cavum thoracis
Soru Açıklaması
2.
Leğen boşluğunun ön bölümünü ve bölgedeki organları örten seröz zar aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Peritoneum
Soru Açıklaması
3.
Planum medianum’a veya vücudun uzun eksenine dikey geçtiği ve vücudu birbiri ardı sıra birtakım segmentlere ayırdığı farz edilen planum’lara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Planum transversum
Soru Açıklaması
4.
 Aşağıdakilerden hangisi karın boşluğu ve leğen boşluğunun sınırını verir? 
Doğru Cevap: "E" Linea terminalis
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi başta buruna yakın olanı ifade eder? 
Doğru Cevap: "D" Rostralis
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi os coxae’yi şekillendiren üç kemikten biridir? 
Doğru Cevap: "D" Os pubis (çatı kemiği)
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki kemiklerden hangisi cranium viscerale’de yer alır? 
Doğru Cevap: "A" Os nasale
Soru Açıklaması
8.
Omur kemeri ve omur cisminin ortak sınırında yer alan yanal uzantılara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Processus transversus
Soru Açıklaması
9.
 Aşağıdakilerden hangisi domuzdaki tarak kemiği sayısıdır? 
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
10.
Kürek kemiği (scapula), şekline göre aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisinde yer alır? 
Doğru Cevap: "B" Ossa plana (yassı kemikler)
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 1. SINIF
TEMEL VETERİNER ANATOMİ - (2014 - GÜZ ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi ön bacakta bilek ekleminin ve ön ayağın açıcı ve bükücü kasları grubunda yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Musculus obliquus externus abdominis
Soru Açıklaması
12.
Kasıldığında kaburgaları aşağıya ve içe bastırarak nefes vermeye yardım eden kas grubu aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Musculi intercostales interni
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi dudak, yanak ve göz çevresinde bulunan kaslardan biridir? 
Doğru Cevap: "D" Musculus orbicularis oris
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi omurgayı ve kalça eklemini bükme hareketine katılır? 
Doğru Cevap: "B" Musculus psoas major
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi bir kemiğe tutunarak o kemikten çıkan kasın sonladığı yeri ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Terminatio
Soru Açıklaması
16.
 Karın boşluğunun sağ, ön, üst tarafında diyaframa dayanmış olarak bulunan organ aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Hepar
Soru Açıklaması
17.
Ergin bir sığırın ağzında kaç adet diş bulunur? 
Doğru Cevap: "A" 32
Soru Açıklaması
18.
Şirden ya da mayalık da denilen gevişgetiren midesi, Latince olarak aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 
Doğru Cevap: "E" Abomasum
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi kırkbayırın içinde yer alan birbirine paralel çok sayıdaki yaprağa verilen addır? 
Doğru Cevap: "B" Laminae omasi
Soru Açıklaması
20.
Alınan besinin, salgıladıkları tükürük ile yutulabilir hale gelmesine yardım eden tükürük bezlerine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Glandulae salivariae
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SOSYOLOJİYE GİRİŞ - 1. SINIF - (2015 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS